Diabetická retinopatie – Příznaky, Diagnostika a Léčba

Diabetická retinopatie je onemocnění, které se vyskytuje v důsledku hyperglykémie a často postihuje právě lidi s cukrovkou. V počátečním stádiu diabetické...

Diabetická retinopatie je onemocnění, které se vyskytuje v důsledku hyperglykémie a často postihuje právě lidi s cukrovkou.

Při diabetické retinopatii dochází k poškození cév sítnice a toto poškození může vést až k slepotě. Obvykle k tomuto onemocnění dochází po několika letech od diagnózy diabetu 1. nebo 2. typu.

Poškození cév sítnice může následně způsobit krvácení a únik tekutiny do zadní a střední části oka.

Tento stav se také označuje jako makulární edém, který vzniká často v důsledku diabetické retinopatie.

V případě, že není diabetická retinopatie včas léčena, tak její příznaky se mohou zhoršovat a způsobit vážné problémy zraku, jako je rozmazané vidění nebo v nejhorším případě slepotu.

 

 Co způsobuje diabetickou retinopatii?

Mezi hlavní příčiny vzniku diabetické retinopatie patří hyperglykémie.

Dlouhodobé proudění velkého množství glukózy v cévách může způsobit jejich postupné zúžení až ucpání. Cévy, přes které proudí živiny do sítnice se mohou v důsledku vysokého množství glukózy zablokovat a rapidně se tím může snížit průtok krve a kyslíku do sítnice.

Tento stav způsobí, že sítnice nebude mít dostatek živin a bude se pokoušet o růst nových krevních cév (neovaskularizace).

Tyto nové krevní cévy však nejsou velmi přizpůsobeny na bezproblémový průtok krve, jsou křehké a nestabilní.

Nové cévy se mohou snadno porušit a způsobit únik krve do sklivce.

Únik krve může následně blokovat sítnici a vést k rozmazanému vidění.

Kromě hyperglykémie mohou diabetickou retinopatii způsobit i:

 

 • Vysoký krevní tlak
 • Kouření
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Těhotenství

 

 Jaké jsou příznaky diabetické retinopatie?

V počátečním stádiu diabetické retinopatie se nemusí vyskytnout žádné příznaky. Jakmile se však progrese onemocnění zvyšuje, obvykle si člověk všimne různé abnormality vidění.

Mezi časté příznaky patří:

 • rozmazané vidění
 • bolesti oka
 • různé "plovoucí" útvary při vidění nebo takzvaná diagnóza mušího křídla
 • zhoršená barevnost vidění
 • zhoršená viditelnost v noci
 • úplná ztráta zraku

Další specifické problémy, které se mohou z důvodu diabetické retinopatie vyskytnout jsou:

Krvácení do sklivce - Při tomto stavu dochází k protržení nově vytvořených cév sítnice následkem čehož do sklivce (vitreózneho gelu) a kolem něj uniká krev. V důsledku tohoto stavu se zhoršuje celkové vidění, které může být rozmazané nebo můžete vidět "létající mušky". V nejhorším případě může dojít až k úplné ztrátě zraku.

Odchlípení sítnice - Při této diagnóze dochází k uvolnění sítnice od vrstvy krevních cév, což může způsobit zobrazování objektů v zorném poli, různé záblesky světla a zhoršení nebo úplnou ztrátu zraku.

Zelený zákal (Glaukom) - Nově vzniklé cévy mohou blokovat normální průtok tekutiny v přední komoře oka, což může způsobit zvýšený tlak a následně poškození optického nervu. Toto onemocnění se může projevit bolestmi očí, nevolností, bolestí hlavy nebo rozmazaným viděním.

 

Jak se diabetická retinopatie diagnostikuje?

Ve většině případů je toto onemocnění velmi zrádné, protože lidé často o něm ani nevědí až do doby, dokud se naplno neprojeví. K tomu dochází většinou až později což může zkomplikovat průběh léčby.

Z toho důvodu je rozumné, aby se diabetici a lidé se zvýšenou hladinou glukózy v krvi nechali vyšetřit specialistou alespoň jednou ročně, aby bylo možné onemocnění včas diagnostikovat.

Oční lékař nebo specialista na to pověřený Vám může diagnostikovat retinopatii následujícími způsoby.

 

 Test dilatace zornic

Účelem této zkoušky je pomocí rozšíření zornic detailnější nahlédnout do oka a popřípadě zjistit abnormality, které by mohly značit porušení sítnice.

Rozšíření zornic je dosaženo díky kapkám, které Vám lékař umístí do obou očí. Následně se zornice rozšíří a specialista použije zvětšovací čočku, která mu umožní detailně nahlédnout do útrob očí včetně zrakového nervu, makule a sítnice.

Obecně bude lékař zkoumat náznaky následujících abnormalit:

 • Porušení cév
 • Porušení zrakového nervu
 • Známky po zjizvené tkáni na povrchu sítnice
 • Výskyt nových krevních cév
 • Oddělení sítnice od zadní části oka
 • Trhliny na sítnici
 • Nádor oka

Je třeba také připomenout, že po aplikaci kapek bude trvat přibližně 15-30 minut, dokud se zornice naplno rozšíří. Rozšířením zornic se zvýší i citlivost na světlo a po vyšetření byste proto měli několik hodin nosit sluneční brýle v případě, že jste vystaven slunečním paprskům.

Kapky mohou také způsobit, že vaše vidění nebude na určitý čas příliš ostré a proto je nejlepší někoho požádat, aby šel na vyšetření s vámi, abyste po vyšetření nešli autem sami domů.

 

 Fluoresceinová angiografie (FAG)

Při této proceduře se nejprve použijí kapky na rozšíření zornic, aby se oči následně lépe dali zkoumat. Doktor Vám udělá také několik fotografií očí ještě před samotnou procedurou.

Poté následuje vstříknutí fluorescenčního barviva resp. sodné soli fluoresceinu do krevního oběhu. Toto barvivo se následně cévami dostane až k sítnici a slouží k zvýraznění cév zadní části oka.

V případě, že krevní cévy byly porušeny, může barvivo přes trhlinky vytékat do okolní tkáně. Po tom, co se barvivo dostane do cévního systému očí, udělá doktor několik dalších fotek pro další zkoumání.

Fotky mohou odhalit únik barviva/tekutiny, ucpání cév a mohou následně sloužit kromě diagnózy diabetické retinopatie k odhalení různých dalších onemocnění včetně rakoviny nebo vysokého krevního tlaku.

Z důvodu, že vaše zorničky budou stále rozšířené, nedoporučuje se řídit přibližně 12 hodin po vyšetření.

 

Optická koherentní tomografie (OCT)

Jedná se o moderní a detailní způsob vyšetření všech hlavních struktur očí. Přístroj, který se při proceduře používá vysílá světelné paprsky, které dovolují detailně nasnímat strukturu a tloušťku sítnice a dalších částí oka včetně optického/zrakového nervu a rohovky.

Tyto světelné paprsky se odrážejí od vrstev sítnice a na základě vzdálenosti návratu světla od jednotlivých vrstev je možné určit přesnou tloušťku sítnice. Na podobném principu fungují i různé ultrazvukové zkoušky, pouze z tím rozdílem, že místo světla se používá zvuk.

Optická koherentní tomografie se používá také k odhalení diabetického makulárního edému, při kterém se zkoumá výskyt otoku makuly (centrální části sítnice).

Před vyšetřením může lékař také použít kapky na roztažení zornic, což značí, že byste se měli vyhýbat řízení motorového vozidla alespoň po dobu 12 hodin.

 

 Jaké existují možnosti léčby diabetické retinopatie?

Diabetickou retinopatii lze léčit několika způsoby. Způsob léčby závisí na progrese resp. porušení sítnice a zraku.

V počátečních stádiích diabetické retinopatie je samozřejmě jednodušší i léčba. Proto byste měli chodit na kontroly sítnice minimálně jednou ročně, protože symptomy retinopatie se dlouho vůbec nemusí projevit.

Jako první krok, který byste měli udělat je udržovat vaši glykémii v normě, protože hyperglykémie patří mezi hlavní příčiny vzniku tohoto onemocnění.

Snížení hladiny glukózy v krvi může sloužit jako prevence před DR a také může zpomalit nebo zastavit zhoršování stavu DR.

V případě, že se jedná o pokročilé stádium diabetické retinopatie a došlo k vážnému poškození sítnice a zraku, je nutná chirurgická léčba.

Některé možnosti chirurgické léčby jsou následující.

 

 Laserová koagulace sítnice (LKS)

Tato metoda je velmi často používána k odstranění trhlin abnormálních cév v sítnici pomocí laseru. Laserem se zaměří porušené cévy, přes které uniká krev a tekutina do sítnice.

Laserový paprsek způsobí v místě abnormálních cév miniaturní popáleniny, které způsobí jizvy na cílených místech a utěsní nebo zpomalí tento únik do oblasti sítnice.

Při léčbě Vám budou podány kapky na rozšíření zornic a v některých případech i lokální anestetika. I když je procedura obecně bezbolestná, pro některé lidi může být nepříjemná.

I přesto, že LKS nedokáže obnovit poškozený zrak, je to dobrá metoda na snížení rizika slepoty v důsledku diabetické retinopatie.

 

Vitrektomie

V případě, že se zjistí krvácení do sklivce nebo odchlípení sítnice, může být navržen chirurgický zákrok při kterém je část nebo celý sklivec odstraněn.

Vitrektomie se obvykle provádí až v pokročilém stádiu diabetické retinopatie a sklivec je po odstranění nahrazen pomocí sklovité náhrady v podobě fyziologického roztoku, plynu nebo silikonového oleje, aby se zajistila pevná poloha sítnice.

Chirurgický zákrok probíhá pod celkovou anestezií nebo Vám lékař může nakapat do oka pouze kapky na znecitlivění místa zákroku.

Jakmile je místo znecitlivěné, do očního bělma se vkládají tenké chirurgické nástroje podobné jehle - vitrektom, osvětlení a tenká hadička (kanyla) pro vložení tekutiny (většinou silikonového oleje) do oka.

Tento zákrok neslouží k vyléčení diabetické retinopatie, ale může výrazně zlepšit zrak, zejména v případě, že progrese retinopatie není ještě velmi vážná.

V případě, že místo silikonového oleje byl na výplň sklivce použitý expanzivní plyn, pacient má zakázáno letět letadlem až dokud se plyn neabsorbuje do těla.

V letadle by plyn mohl v oku expandovat na nebezpečnou úroveň, což by mohlo výrazně poškodit zrak.

 

Léčba Anti-VEGF protilátkou

Anti-vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) podporuje růst nových abnormálních cév, které jsou nestabilní a často dochází k jejich porušení a následně k úniku krve do sklivce. Látka, která inhibuje tento růstový faktor je vstříknuta do oka jehlou a má zabránit růstu nových cév v sítnici.

Tři známé látky používány jako inhibitory jsou Eylea, Avastin a Lucentis. Každá z těchto látek má více méně stejné účinky. Odlišují se však cenou a dobou trvání účinku.

Riziko léčby Anti-VEGF je malé a délka účinku protilátky je od 4 do 8 týdnů. To značí, že na trvalé zlepšování zdravotního stavu je nutná opakovaná aplikace této protilátky přibližně 7-8x za rok.

Tyto látky snižují růst nových cév a léčí makulární edém, avšak na udržení dlouhodobého účinku je třeba také dodržovat správné stravovací návyky, abyste měli glykémii a krevní tlak pod kontrolou.

K docílení zdravé hladiny glukózy v krvi Vám pomohou dia recepty pro zdravou glykémii.

Recepty určené pro optimalizování hladiny glykémie
Užitečné tipy pro diabetiky a pro lidi s vysokou glykémií
Získáte ukázkový stravovací plán na 28 dní
Naučíte se, jak zlepšit inzulínovou citlivost
Dozvíte se o poměru zastoupení potravin pro účely zdravé glykémie
...a mnohé další známé i méně známé informace o potravinách a jejich vlivu na glykémii

Prevence diabetické retinopatie

Ke snížení rizika vzniku diabetické retinopatie je třeba, abyste věnovali pozornost správné životosprávě a nespoléhali se pouze na léky a chirurgické zákroky, které Vám sice pomohou, ale váš zdravotní stav se může zase zhoršit, pokud nebudete udržovat glykémii a krevní tlak na normálních hodnotách.

Změny, které Vám pomohou diabetickou retinopatii lépe zvládnout nebo tomuto onemocnění zcela předejít můžete udělat hned a často vás ani nic nestojí.

Tipy které Vám pomohou jsou následující:

 • Strava bohatá na antioxidanty lutein a zeaxantin. Tyto dva antioxidanty jsou důležité pro celkové zdraví zraku a mohou snížit riziko vzniku diabetické retinopatie a příbuzných onemocnění zraku.
 • Stravovací pravidla pro diabetiky, které Vám pomohou udržet zdravou glykémii a krevní tlak. Vyhýbejte se také vysokému příjmu soli, nasyceného tuku a potravin s vysokým glykemickým indexem.
 • Omezte kouření a pití alkoholu (v nejlepším případě zcela přestaňte s kouřením a s pitím alkoholu)
 • Cvičte alespoň 3x týdně po dobu 30 minut v každém tréninku
 • Pokud máte nadváhu, zhubněte přebytečný tuk (na to Vám pomohou správné stravovací návyky a cvičení)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018 diasamaritan.com