Obezita a nadváha – Základní informace

Diabetes je závažný zdravotní stav, který může mít negativní vliv na kvalitu a délku života. Jelikož obezita a nadváha významně zvyšují pravděpodobnost vzniku...

Nadváha a obezita se možná týkají také Vás a faktem je že…

Diabetes je závažný zdravotní stav, který může mít negativní vliv na kvalitu a délku života. Jelikož obezita a nadváha významně zvyšují pravděpodobnost vzniku diabetu 2. typu, tak je důležité o ní něco vědět.

Obezita a problémy s ní spojené

Při nezdravé stravě a přejídání vzniká přebytek energie a ukládání této energie ve formě tuku.

Z dlouhodobého hlediska se jedná o závažný problém, který vede později nejen k nadváze či obezitě ve formě podkožního tuku (jak ji většinou vnímáme), avšak tento tuk se může ukládat také do orgánů a kolem nich což může vést k závažným zdravotním potížím.

Jedna ze situaci, která může v důsledku obezity nastat je ta, že tuk se začne ukládat do oblasti slinivky a kolem ní, což může způsobit snížené vylučování inzulínu a způsobit tak cukrovku.

Vzhledem k velkému počtu lidí s obezitou a závažným zdravotním rizikům, které s tím přicházejí, je léčba velmi důležitá. To, co jíte a jak a proč jíte je ovlivněno mnoha faktory, včetně vaší úrovně aktivity.

Celkový zdravotní stav, chuť k jídlu, rodina, vzdělávání, přátelé, kulturní otázky, avšak na konci je nadváha, přičemž zkonzumujete více kalorií z potravy jako je potřebné k udržení života a fyzické aktivity.

Obvykle, pokud máte poruchu příjmu potravy, budete mít tendenci nezdravě se stravovat. To může zahrnovat jíst potraviny, které nejsou dobré pro vaše tělo a přejídání nebo extrémně a nezdravé snížení množství jídla, které jíte.

Ať tak nebo onak, člověk se cítí špatně při těchto stravovacích návycích a to i kvůli tomu jak vypadá, kvůli jeho velké hmotnosti.

 

Základní informace o obezitě a výpočet BMI

Obezita je definována jako stav člověka, jehož množství tělesného tuku převyšuje 25-32% z jeho celkové hmotnosti.

Vzhledem k tomu, ženy mají obvykle více tělesného tuku než muži, většina lékařů říká, že muži s více než 25% tělesného tuku a ženy s více než 32% tělesného tuku jsou obézní.

Pod pojmem "morbidně obézní" se rozumí, když je člověk 50% nebo více nad normální tělesnou hmotností a body mass index (BMI) má 40 nebo vyšší, nebo je obézní do té míry, že váha vážně narušuje zdraví.

Třeba však pod obezitou rozumět nadváhu ve formě tuku a ne pouze "nadváhu" protože velmi záleží nejen na samotné hmotnosti člověka, ale hlavně na poměru svalů vůči tuku i když pro většinu populace se bude pod rostoucími čísly vždy chápat nárůst hmotnosti ve formě tuku.

Vzhledem k tomu, měření tělesného tuku člověka je těžké, zdravotničtí pracovníci často spoléhají na tabulky s hmotností a výškou, které se používají po desetiletí a mají rozsah přijatelné váhy pro osobu dané výšky.

Jedním z problémů těchto tabulek je, že existuje mnoho verzí, to vše s různými rozsahy hmotnosti.

Dalším problémem který jsem už naznačil je ten, že nerozlišují mezi přebytečným tukem a svalovou hmotou. Podle tabulek, může být člověk, který má hodně svalové hmoty klasifikován jako obézní, i když ve skutečnosti není.

BMI je nástroj používaný k hodnocení nadváhy a obezity a sledování změny tělesné hmotnosti. Stejně jako v tabulkách hmotnosti pro jednotlivé výšky, BMI má svá omezení, protože vypočtená hodnota nerozlišuje mezi množstvím svalů a tukem.

 

Příčiny obezity a nadváhy

Obezita nastane, když člověk spotřebuje více kalorií z potravy, než dokáže tělo zpracovat. Naše tělo potřebuje kalorie pro udržení života, ale zároveň je třeba být fyzicky aktivní k udržení váhy, musíme vyrovnat energii, kterou přijmeme v jídle s energií, kterou používáme.

Když člověk přijme více kalorií, než spálí, energetická bilance směřuje k přibývání na váze a toto přibývání může vést až k obezitě. Tato nerovnováha mezi kaloriemi- "in" a kaloriemi- "out" se liší u každého jinak. Velkou roli zde také hrají genetické, ekologické a jiné faktory.

Profesionálové přesně nevědí, proč někteří lidé mají problém přejít k normálnímu příjmu potravy. Víme, že se jedná o složitý proces, a obvykle ne jeden faktor je příčinou nebo důvodem.

Víme také, že poruchy příjmu potravy, jako je obezita, anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání, jsou skutečné problémy, které jsou léčitelné.

I když geny jsou důležitým faktorem v mnoha případech obezity, faktory životního prostředí včetně životního stylu také hrají rozhodující roli.

Většina lidí dnes příliš často konzumuje potraviny s vysokým obsahem tuku, zvolí si pohodlí před správnou životosprávou a stanou se více sedavý.

Obezita se často objevuje v rodinách u nichž byly jejich předkové také obézní, čili často se setkáváme s genetickou predispozicí. Nicméně, rodiny také předávají nesprávné návyky výživy a životního stylu, které mohou přispět k obezitě.

Oddělování genetických vlivů na obezitu od ostatních je často obtížné. Dokonce věda ukazuje souvislost mezi obezitou a dědičností, ale mnoho lidí geneticky náchylných k obezitě se nestanou obézní, neboť jsou schopni zhubnout a udržet si váhu.

Dalším faktorem je biologický faktor. Jako člověk stárne, tělo ztrácí schopnost metabolizovat jídlo, metabolismus se zpomaluje a tělo nevyžaduje tolik kalorií k udržení své hmotnosti.

To je jeden z důvodů, proč lidé přibírají na váze, že jedí stejná jídla a dělají stejné činnosti jako dělali, když měli například 20 let, ale pokud máte již 40 a více, tak třeba brát na vědomí, že váš metabolismus je již do určité míry zpomalen.

TIP:

K restartování vašeho metabolismu a snížení pravděpodobnosti vzniku cukrovky vám pomůže nízkokalorická dieta.

Ženy mají tendenci být více obézní než muži. Muži mají vyšší klidový metabolismus (to znamená, že spálí více energie v klidovém stavu) než ženy.

U mužů se vyžaduje více kalorií k udržení své tělesné hmotnosti. Navíc, když u žen nastane menopauza, jejich metabolismus se snižuje. To je zčásti důvod, proč mnoho žen přibývá na váze po menopauze.

Aktivní jedinci potřebují více kalorií než ti méně aktivní na udržení své váhy. Kromě toho, fyzická aktivita vede ke snížení chuti k jídlu u obézních osob a zároveň zvýší schopnost těla přednostně metabolizovat tuk jako zdroj energie.

Velkým důvodem nárůstu obezity za posledních 20 let je ten, že se obecně snižuje úroveň fyzické aktivity.

V současné době stále více lidí jezdí dopravními prostředky do práce namísto chůze, mají tendenci jíst venku, ve fastfoodech namísto vaření, nebo mají automaty s vysoce kalorickým jídlem na pracovišti.

Přestože nelze změnit genetickou výbavu, můžete pracovat na změně svých stravovacích návycích, úrovni fyzické aktivity a dalších faktorech životního prostředí. Jedním z nejvíce bolestivých aspektů obezity může být i emocionální utrpení.

V současné době se klade velký důraz na fyzický vzhled, který je často ztotožňován s přitažlivostí, štíhlostí či svalnatostí.

Navíc, mnoho obézních lidí čelí předsudkům při práci, ve škole, v zaměstnání, v sociálních situacích. Pocity odmítnutí, studu, nebo deprese jsou běžné u lidí, kteří trpí nadváhou nebo obezitou.

Mnozí lidé jedí z reakce na negativní emoce, jako je nuda, smutek nebo hněv. Asi 30% lidí, kteří vyhledávají léčbu pro vážné problémy s nadváhou mají problémy se záchvatovitým přejídáním.

Existuje mnoho nemocí, které jsou spojeny s obezitou. Jedná se o problémy hormonů, jako je hypotyreóza, deprese, Cushingův syndrom, syndrom polycystických ovarií, a mnoho dalších nemocí.

Lékař vám může říci, zda je váš zdravotní stav takový, který způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti a dělá hubnutí těžké.

Nedostatek spánku může také přispět k obezitě. Nedávné studie naznačují, že lidé s problémy se spánkem mohou přibírat na váze postupem času.

U některých lécích, jako jsou steroidy, některá antidepresiva a některé léky pro psychiatrické onemocnění nebo záchvatovité onemocnění mohou také způsobit přibývání na váze.

Tyto léky mohou zpomalit rychlost spalování kalorií, stimulují chuť k jídlu, nebo způsobují, že tělo zadržuje hodně vody.

V průběhu let lékaři zjistili, že typ léčby, který je nejlepší pro daného člověka závisí na několika proměnných včetně motivace zhubnout, úrovně obezity, na celkovém zdravotním stavu, osobnosti a temperamentu.

Léčba může zahrnovat kombinaci kognitivní terapie, kvantové terapie, diety, cvičení, behaviorální terapie, výživového poradenství atd. V některých případech obezity může být také doporučen chirurgický zákrok.

Nezapomeňte, že kontrola hmotnosti je celoživotní úsilí, které se vám určitě vyplatí. Jíst zdravou stravu a mít alespoň 30 minut fyzické aktivity mírné intenzity po většinu dní v týdnu má významné zdravotní výhody.

Mějte na paměti, že aby tato kontrola hmotnosti byla účinná z dlouhodobého hlediska, tak je třeba zlepšit vaše návyky a uvědomit si, že pouze dlouhodobá změna vám přinese výsledky které očekáváte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018 diasamaritan.com