Diabetická ketoacidóza – Projevy, příčiny, diagnostika a léčba

Zjistěte, co je to diabetická ketoacidóza, proč máte ketony v moči, nepříjemný acetonový dech a jaké hodnoty ketonů v krvi nebo v moči jsou u člověka přípustné.

Zjistil Vám lékař ketony v krvi nebo v moči?

Důvodem může být vážné onemocnění zvané diabetická ketoacidóza.

Pravděpodobně je Vám dobře známo, že s cukrovkou souvisí mnohé zdravotní komplikace a diabetická ketoacidóza není výjimkou.

Je to ale opravdu tak vážné onemocnění?

To záleží na tom, zda toto onemocnění budete ignorovat nebo podstoupíte jednotlivé kroky k úspěšné léčbě.

Pokud pociťujete první příznaky tohoto onemocnění (o nichž se již o chvíli dočtete), měli byste určitě jít za lékařem, abyste mohli s léčbou začít co nejdříve.

V tomto článku se o diabetické ketoacidóza dozvíte vše, co potřebujete vědět a to včetně léčebných postupů, které se při tomto onemocnění zvyknou aplikovat.

Co je diabetická ketoacidóza a co ji způsobuje?

Při diabetické ketoacidóze dochází k zvýšenému množství ketonů v krvi a často se vyskytuje u dětí s diabetem 1. typu, ale někdy také u lidí s cukrovkou 2. typu u kterých je cukrovka nedostatečně léčena.

Příčinou je nedostatečná tvorba inzulínu a s tím související vysoká hladina glukózy v krvi.

Co to znamená?

 

V případě, že funkce inzulínu je v normě, tak se glukóza dostává do buněk a později je využita na energii svalů a ostatní tkání.

Pokud je ale inzulínu nedostatek, tělo začne na své fungování využívat tuky a svalovou hmotu jako zdroj energie a tento proces spalování tuků a tkáně vytváří škodlivé ketony v krvi, které se později dostanou do moči.

Ketony způsobí v krvi chemickou nerovnováhu a krev se stává najednou nadměrně překyselená.

V krevní plazmě se také hromadí glycerol a mastné kyseliny kvůli nadměrné a nekontrolované lipolýze a svalový katabolismus (rozklad svalové hmoty) způsobuje zvýšené množství alaninu což vede k podpoře přeměny nesacharidových složek na glukózu v játrech.

Mezi hlavní ketokyseliny resp. hydroxykyselinu, jejichž hladina v krvi postupně narůstá patří kyselina acetoctová, kyselina beta-hydroxymaslová a aceton, který vznikne při metabolismu kyseliny acetoctovej, které způsobují v organismu stav nazývaný jako metabolická acidóza.

Kyselin, které se mohou nacházet v krvi a způsobit tak chemickou nerovnováhu je mnohem více a někdy nesou název jako metabolické kyseliny.

Pokud jsou tyto kyseliny slabě neutralizovány nebo ledviny nejsou schopny od těchto kyselin organismus dostatečně pročistit, vzniká překyselení a pH krve klesá.

 

Možná se právě zamýšlíte...

Má diabetická ketoacidóza s metabolickou acidózou nějakou spojitost?

 

V jednoduchosti řečeno:

Metabolická acidóza je pojmenováním pro skupinu různých onemocnění, které způsobují určitou otravu krve různými druhy kyselin.

Kromě diabetické ketoacidózy může tedy vzniknout zvýšené množství kyselin v krvi kvůli různým příčinám jako například:

Laktátová acidóza – Tento stav je nazýván také jako hypoxie a vzniká v důsledku nedostatku kyslíku v tkáni. Pokud mají buňky nedostatek kyslíku, tak vytvářejí kyselinu mléčnou a toto překyselení vzniká často v důsledku namáhavé fyzické aktivity, ale i mnoha zdravotních problémů či dokonce užívání některých antidiabetik jako je například metformin.
Renální tubulární acidóza – Za normálních okolností čistí ledviny organismus od přebytečných kyselin tím, že je vyloučí prostřednictvím moči. Pokud je funkce ledvin narušena, tak čištění krve od toxinů a kyselin je nedostatečné, což může vést k celkovému selhání ledvin.
Hyperchloremická acidóza – Mnohá onemocnění jako například chronický průjem a zvracení, jakož i problémy s ledvinami mohou vést ke snížení bikarbonátu v plazmě, který pomáhá neutralizovat překyselenou krev.

Co jsou ketolátky a co způsobuje acetonový dech?

Ketolátky nebo ketony jsou kyseliny, které jsou produkovány v játrech v případě, že organismus nemá dostatek glukózy na energii a v tomto případě začne proces spalování tuků.

Naskýtá se logická otázka:

Pokud jsou ketony nebezpečné a tvoří se v případě spalování tuků, je hubnutí pro tělo škodlivé?

Stav označován jako ketóza je cílem nejednoho člověka, který se snaží zhubnout tuk.

Tak jako při diabetické ketoacidóze, tak i při ketóze dochází ke zvýšenému množství kyselin v krvi.

Rozdíl je však v tom, že ketóza je přirozený a zdravý stav, který vzniká při využívání tuků na energii a množství škodlivých kyselin v krvi není ani zdaleka tak vysoké, jako při diabetické ketoacidóze.

Při ketóze je tedy hladina ketolátek, inzulínu a glukózy nízká, přičemž při diabetické ketoacidóze je hladina inzulínu nulová a množství ketolátek v krvi je vysoké a stejně je vysoká i hladina glukózy v krvi.

 

Odkud se bere acetonový zápach z úst?

Nyní už víte, že jednou z ketolátek je i kyselina acetoctová a právě tato kyselina vytváří jako vedlejší produkt aceton, který se dostává do plazmy a odtud je vylučován přes dýchací cesty.

Jak tento zápach poznáte?

Zápach acetonu lze přirovnat k zápachu odlakovače a jedná se o zjevný příznak toho, že máte vysoké množství ketonů v krvi.

Diagnostika diabetické ketoacidózy a hodnoty ketonů v moči a v krvi

Dokonce i zdravý člověk má určité množství ketonů v krvi a jak už dobře víte, tak při spalování tuku se jejich množství zvyšuje a také například při ketogenní dietě, při které je mírný nárůst hladiny ketonů dokonce záměrem.

A z toho důvodu…

Zvýšená hladina ketonů nemusí hned znamenat problém.

V případě, že je vaše hladina ketonů zvýšená a máte zároveň cukrovku a další příznaky, potom zvýšené hodnoty mohou naznačovat vznik diabetické ketoacidózy.

Berme tedy v úvahu, že následující hodnoty ketonů nejsou ovlivněny jinými faktory, které by mohly jejich hodnoty zvýšit.

Hladinu ketonů lze zkontrolovat pomocí krevního testu nebo pomocí testovacích proužků na analýzu moči.

V případě krevního testu se interpretují hodnoty ketonů následovně:

 

Hodnoty ketonů v krvi

Méně než 0,6 mmol/L Znamená, že je hladina ketonů v normě
0.6 až 1.5 mmol/L Naznačuje mírně zvýšené riziko vzniku diabetické ketoacidózy
1.6 až 2.9 mmol/L Znamená, že riziko vzniku DKA je vysoké
3 mmol/L a více Značí, že pravděpodobně Vám bude diagnostikována DKA. V tomto případě byste také měli jít za lékařem

Tento graf slouží pouze na ukázku obsahu ketonů u zdravých lidí například při ketogenní dietě. Pokud máte cukrovku resp. metabolický syndrom a vysokou glykémii, tak zdravá hranice ketonů se "posouvá" k nižším hodnotám.

Pro diabetiky by proto graf obsahu ketonů v krvi vypadal spíše následovně:

Množství ketonů lze odměřit i z moči pomocí diagnostických proužků díky kterým si můžete otestovat hladinu ketonů i svépomocně.

Při testu hladiny ketonů v moči jsou hodnoty následující:

 

Hodnoty ketonů v moči

Hodnota menší než 0,6mmol/L Znázorňuje normální hladinu
Hodnota větší než 0,6mmol/L Znázorňuje mírně zvýšenou hladinu ketonů
0,6 - 3mmol/L Znázorňuje zvýšenou hladinu ketonů např. při ketogenní dietě
< 3 - 5 mmol/L Znázorňuje rozsah hodnot při intenzivním hladovění
Hodnota větší než 5 mmol/L Znamená zvýšené riziko vzniku DKA
10mmol/L a více Pravděpodobně znamená že máte DKA a měli byste jít čím dříve k lékaři

Měření množství ketonů v moči pomocí diagnostických/testovacích proužků:

Příznaky diabetické ketoacidózy

DKA je primární příčinou hyperglykémie a proto může už samotná vysoká glykémie značit příznaky diabetické ketoacidózy.

Především pokud je vaše hladina glukózy nad 13mmol/L nebo máte příznaky hyperglykémie, měli byste si změřit také hladinu ketonů v krvi nebo v moči, abyste DKA odhalili čím dříve.

Některé příznaky diabetické ketoacidózy jsou stejné jako při cukrovce, protože tato onemocnění spolu souvisejí.

Mezi časté příznaky DKA patří:

Nevolnost a zvracení – Sodík a draslík se z organismu vylučují ve zvýšeném množství kvůli nadměrnému močení, což může způsobit nevolnost.
Bolesti břicha – DKA může být spojována s nafouknutím žaludku nebo se zvětšením jater což může způsobit bolesti břicha.
Extrémní žízeň a Dehydratace – Z důvodu hyperglykémie nestíhají ledviny absorbovat přebytečnou glukózu což vede k nadměrné ztrátě tekutin a k dehydrataci.
Acetonový zápach z úst – Organismus se zbavuje acetonu nacházejícího se v plazmě prostřednictvím dechu, což má za následek Acetonový zápach z úst.
Časté močení – Vysoká hladina krevního cukru způsobí, že ledviny nestíhají reabsorbovat takové velké množství glukózy a část je vyloučena močí. Časté močení způsobí následně i velkou žízeň a tím i větší potřebu více pít, což zase povede k častému močení.
Problémy s dýcháním – Narušení homeostázy organismu při DKA způsobí, že organismus se bude snažit snížit hladinu přebytečných kyselin prostřednictvím zvýšené ventilace oxidu uhličitého přes dýchací cesty
Zvýšená únava – Z důvodu, že glukóza není schopna vstoupit do buněk, organismus má nedostatek energie, což se může projevit ve formě únavy.
Problémy se soustředěním – Vysoká glykémie může poškodit nervy, cévy a spustit zánětlivé procesy což může negativně ovlivnit kognitivní schopnosti.

Léčba diabetické ketoacidózy

Pokud Vám bude v nemocnici diagnostikována vysoká hladina ketonů v krvi nebo vy sami testováním zjistíte, že můžete mít diabetickou ketoacidózu, pak je nutné vyhledat čím dříve lékaře.

Lékař Vám bude pravděpodobně chemickou nerovnováhu krve a příčiny DKA léčit následujícími způsoby:

Náhrada ztracených tělních tekutin

Při DKA obvykle dochází k velké ztrátě tekutin (6 – 9 L), které je nutné nejprve doplnit prostřednictvím infuze ve formě 0,9% roztoku NaCl aby se zlepšilo prokrvení orgánů.

Prvních 50% ze ztráty tekutin se doplní během 12 hodin a zbylá polovina do následujících 12 až 24 hodin.

Inzulínová terapie

Cílem doplnění inzulínu je snížit vysokou glykémii, aby se tak zabránilo příčině, která DKA způsobuje.

Inzulín se podává prostřednictvím infuze dokud glykémie neklesne pod 13.3 mmol/L, hladina bikarbonátu nestoupne nad 18 mmol/L a krev již není překyselená.

Po tom, co se tyto hladiny vrátí do bezpečné normy, budete moci pokračovat v tradičním podávání inzulínu.

Podávání draslíku

Pro DKA je také charakteristická snížená hladina sérového draslíku, která může vést k závažným problémům se srdcem a dýcháním.

Pokud se u člověka s DKA zjistí snížena nebo dokonce normální hladina draslíku, je nutná jeho substituce a to 10-15 mmol draslíku za hodinu.

Při nižší hodnotě než 3,3mmol/L draslíku se doplnění draslíku začíná na 20-30mmol/h.

Hladina draslíku se má sledovat každé 2 až 4 hodiny a cílem je udržovat hladinu draslíku v rozmezí 4-5mmol/L.

Podávání bikarbonátu

Podle Americké diabetické asociace je doplnění bikarbonátu u pacientů s DKA doporučené u osobách s pH nižším než 6,9 nebo pokud hladina bikarbonátu v séru klesne pod 5 mmol/L.

Substituce bikarbonátu probíhá pomocí infuze až dokud pH bude větší než 6,9.

Podávání fosfátu

Nedostatek fosfátu nastává při léčbě DKA jakmile začne fosfát vstupovat do buněk díky inzulínu, který podporuje absorpci fosfátu do buněk.

V tomto případě může hladina fosfátu klesnout a je nutná jeho substituce.

Fosfát se doplňuje pokud jeho hladina klesne pod 0,32 mmol/L nebo pokud se u pacienta vyskytnou příznaky nízké hladiny fosfátu jako například srdeční arytmie a další.

Podávání magnézia

Prevence diabetické ketoacidózy

Jedním z důležitých cílů při prevenci DKA je vědět rozpoznat příznaky diabetu abyste mohli začít s léčbou ještě dříve, než DKA začne.

Jelikož příznaky DKA jsou podobné jako při cukrovce, může se stát, že se ve vaší krvi začíná zvyšovat množství ketonů.

Mezi další důležitý úkon, který vám pomůže včas odhalit nebezpečí vzniku DKA je pravidelné monitorování glykémie a hladiny ketolátek v moči.

V dnešní době není naštěstí nutné strávit měřením množství času nebo pravidelné navštěvování nemocnice.

Měli byste si pořídit některý z kvalitních glukometrů a diagnostické proužky na analýzu moči.

Další důležitá věc je že...

Vynechávání dávek inzulínu může rapidně zvýšit hladinu ketonů a proto byste se měli důkladně seznámit o pravidlech dávkování inzulínu u lékaře.

Zde je jednoduché shrnutí toho, jak se uchránit před vznikem nebo zhoršením diabetické ketoacidózy.

Zlepšete stravování a přidejte pohyb – Cílem je snížit hladinu glukózy v krvi, jejíž vysoká hladina vede k rozvoji DKA a mnoha dalším problémům. Hlídejte si množství přijatých kalorií a omezte rychle vstřebatelné cukry. Fyzická aktivita Vám zas pomůže zvýšit kalorický výdej a zlepší využití glukózy.

Dodržujte dávky inzulínu – Obvykle DKA postihne lidi s cukrovkou 1. typu při které je nezbytné dodržovat doporučené dávky inzulínu lékařem. Nedodržování inzulínové terapie může mít vážné následky na vaše zdraví a zhoršit průběh léčby DKA.

Ujistěte se, že dodržujete čas dávek inzulínu a jeho množství, které vám doporučil lékař. Informujte se u svého lékaře také o tom, jak byste měli upravit dávky inzulínu v závislosti na výši glykémie, fyzické aktivitě a dalších faktorech, které ovlivňují dávkování inzulínu.

Měřte si hladinu ketonů a glykémie – Pravidelný monitoring ketonů a glykémie vám pomůže získat přehled o vašem zdravotním stavu, abyste mohli na základě výsledků podniknout případné kroky, které Vám pomohou hladiny udržet v normě.

Viz hodnoty v sekci o diagnostice DKA, která je uvedena výše a také dávejte pozor na vaši glykémii. V případě, že je vaše glykémie neustále vyšší než 16.7 mmol/L, měli byste navštívit čím dříve lékaře.

Pro snížení vysoké glykémie můžete vyzkoušet některé z chutných receptů pro diabetiky, včetně 28denní diety a mnohých rad, které Vá pomohou zlepšit vaši hladinu cukru v krvi a tím podpořit léčbu cukrovky. Vyzkoušejte skvělé dia recepty, které najdete jen v knize dia receptů pro diabetiky

Recepty určené pro optimalizování hladiny glykémie
Užitečné tipy pro diabetiky a pro lidi s vysokou glykémií
Získáte ukázkový stravovací plán na 28 dní
Naučíte se, jak zlepšit inzulínovou citlivost
Dozvíte se o poměru zastoupení potravin pro účely zdravé glykémie
...a mnohé další známé i méně známé informace o potravinách a jejich vlivu na glykémii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018 diasamaritan.com