Prediabetes - Příznaky, diagnostika a možnosti léčby

Prediabetes nebo také předcukrovka je stav, při kterém je hladina glukózy v krvi zvýšená, ale ne až natolik, aby bylo možné diagnostikovat cukrovku.

Prediabetes nebo také předcukrovka je stav, při kterém je hladina glukózy v krvi zvýšená, ale ne až natolik, aby bylo možné diagnostikovat cukrovku.

Obecně je předcukrovka diagnostikována náhodně, protože často člověk při mírně zvýšené glykémií nepociťuje žádné příznaky.

Pokud si uvědomíme fakt, že cukrovku má v česku přibližně 850 000 lidí, tak je vysoce pravděpodobné, že dalších mnoho tisíc lidí má prediabetes a to aniž by o tom lidé vůbec tušili.

Prediabetes je posledním stadiem před vznikem cukrovky a léčba je mnohem jednodušší právě tehdy, pokud se s ní začne ještě před vznikem cukrovky.

Negativní dopad vysoké glykémie na zdraví se pomalu ale jistě bude stupňovat v případě, že prediabetes nebudete léčit.

Pokud pomocí některých testů na cukrovku zjistíte, že vaše glykémie je trvale na úrovni od 100 do 126 mg/dl resp. 5,6 až 7 mmol/L, měli byste ihned začít hledat příčinu, která je často v nezdravé stravě a v trvale velkém příjmu kalorií.

Postupem času organismus začne produkovat méně inzulínu nebo buňky na inzulin nereagují správně, čímž vzniká inzulínová rezistence a hladina glukózy v krvi začne stoupat.

 

Diagnostika a hodnoty při prediabetes

Lékař může zvýšenou hladinu glukózy zjistit náhodně při běžné prohlídce při níž vám odebere vzorek krve ke zkoumání. Po zjištění, že vaše glykémie je neobvykle vysoká Vám může lékař stanovit termín na některý z testů používaných k diagnostikování cukrovky.

Americká diabetická asociace doporučuje lidem ve věku od 45 let pravidelné měření glukózy v krvi třikrát do roka nebo spíše v případě, že má člověk nadváhu a další rizikové faktory, které mohou způsobit vznik cukrovky.

Pro zjištění prediabetes resp. vysoké glykémie Vám lékař může provést některý (nebo více) ze čtyř krevních testů.

Test hladiny glukózy nalačno - Odběr krve se provádí nalačno po 8 hodinovém půstu. Poté, co budou známy hodnoty glykémie Vám může být diagnostikován prediabetes nebo vás může lékař objednat ještě na některý z dalších testů.

Hodnoty glykémie při testu nalačno budou odpovídat třem možným stavem:

 • Glykémie nalačno je v normě pokud bude znázorňovat hodnotu 70 až <100 mg/dl (3,9 - <5,5  mmol/L)
 • Za prediabetes se považují hodnoty nalačno v rozmezí 100 až 125 mg/dl (5,5 - 6,9  mmol/L)
 • Cukrovka Vám může být diagnostikována v případě, že vaše hodnoty cukru v krvi nalačno budou nad 126mg/dl (>6,9)

Orální glukózový toleranční test  - Při OGTT Vám bude také odebrána krev ráno nalačno po 8 hodinovém půstu z níž se zjistí glykémie nalačno. Následně Vám bude glykémie změřena znova za dvě hodiny po vypití glukózového roztoku s obsahem 75g glukózy.

Rozsah hodnot při OGTT po dvou hodinách od vypití glukózového roztoku je následující:

 • Hladina glukózy v krvi při OGTT je považována za normální, pokud jsou vaše hodnoty v rozmezí 140 mg/dL (7.8 mmol/L)
 • Prediabetes Vám bude diagnostikován v případě, že hodnoty budou v rozmezí 140 mg/dL až 199 mg/dL (7.8 až 11 mmol/L)
 • V případě hodnot 200 mg/dL (11.1 mmol/L) nebo větších Vám může být diagnostikována cukrovka

Test glykovaného hemoglobinu - Tento test také nazýván jako HbA1c test slouží ke zjištění průměrné glykémie za poslední 2-3 měsíce. Jedná se o přesnou metodu diagnostiky cukrovky nebo předcukrovky. Narozdíl od předešlých diagnostických metod není třeba před HbA1c testem dodržet 8 hodinový půst.

Hodnoty gykémie, které vyjadřují zdravotní stav člověka jsou následující:

 • Za normální stav se považuje, pokud je hodnota A1c menší než 5,7%
 • Prediabetes Vám bude diagnostikován v případě hodnot A1c 5,7% až 6,4%
 • Cukrovka Vám bude diagnostikována pokud je hodnota A1c 6,5% nebo více

 

Příznaky prediabetes

Příznaky předcukrovky většinou člověk vůbec nepociťuje. Pokud však prediabetes nebudete léčit, tak je pravděpodobné, že hladina cukru v krvi se bude neustále zvyšovat a postupem času Vám může být diagnostikována cukrovka.

V pozdějších stádiích tedy můžete pociťovat tyto příznaky:

 • Neustálá žízeň - Vysoká hladina cukru v krvi může způsobit, že ledviny nestíhají absorbovat přebytečnou glukózu, které se tělo pak snaží zbavit přes moč, což může způsobit vznik dehydratace
 • Únava - Hyperglykémie má výrazný vliv na únavu organismu
 • Rozmazané vidění - Hyperglykémie může poškodit cévy sítnice a způsobit únik krve do sklivce
 • Špatné hojení ran - V důsledku hyperglykémie a dalších příčin jako je vysoká hladina LDL cholesterolu může být zhoršená cirkulace krve a s ní i cirkulace červených krvinek, což způsobí, že živiny se hůře dostanou k ranám a tím se zpomalí rychlost hojení.
 • Časté močení - Nadbytečná glukóza v krvi způsobí, že organismus se bude snažit vyloučit glukózu přes moč, což způsobí také dehydrataci a neustálou žízeň

V některých případech se v důsledku inzulinové rezistence mohou u člověka vyvinout onemocnění jako syndrom polycystických vaječníků nebo akantóza (acanthosis nigricans).

Syndrom polycystických vaječníků se týká žen a příznaky tohoto onemocnění jsou:

 • Nepravidelný menstruační cyklus - Nepravidelná menstruace může souviset s inzulínovou rezistencí a narůstající pravděpodobností vzniku cukrovky.
 • Zvýšené ochlupení - Nárůst produkce mužských hormonů androgenů (testosteronu a dalších hormonů) může mít za následek nárůst ochlupení.
 • Akné - V souvislosti s nárůstem produkce mužských hormonů může být vaše pokožka mastnější než obvykle, což zvýší pravděpodobnost tvorby akné.
 • Bolesti hlavy - Hormonální změny mohou u některých žen vyvolat bolesti hlavy.
 • Přibírání na váze - Vysoká hladina glukózy v krvi a zhoršené využití inzulínu mohou mít za následek přibírání na váze. Odhaduje se, že až 80% žen, které mají syndrom polycystických vaječníků je obézních.
 • Abnormální krvácení - Z důvodu ztluštění výstelky dělohy mohou některé ženy zažívat při menstruaci silnější krvácení než obvykle.

Pokud na svém těle zaznamenáte tmavé skvrny, může se jednat o pigmentové onemocnění zvané jako akantóza. Tyto tmavé skvrny se většinou objevují na následujících místech:

 • Zadní strana krku
 • Podpaží
 • Kolena
 • Třísla
 • Dlaně
 • Lokty
 • Chodidla
 • Rty

 

Co zapříčiňuje vznik prediabetes (předcukrovky)?

Glukóza slouží jako palivo pro organismus a díky inzulínu je dopravena z krve do buněk, kde se může dále využít na energii.

Za normálních okolností je dočasné zvýšení glykémie běžnou součástí metabolismu glukózy a inzulín, který vyprodukuje slinivka se postará o to, aby se tato dočasně vysoká hladina glukózy postupně zase snížila.

V případě, že buňky na inzulin nereagují správně a stávají se na účinky inzulínu více odolné, pak množství vyplaveného inzulínu, které za normálních okolností stačilo na absorpci určitého množství glukózy do buněk již nestačí a tělo potřebuje na absorpci glukózy odrazu více inzulínu.

Tento stav se může postupem času stále více zhoršovat až nastane inzulinová rezistence, která způsobuje vysokou hladinu glukózy v krvi.

Prediabetes je silně spojován právě s inzulínovou rezistencí a/nebo nedostatečnou sekrecí inzulínu, což jsou stavy, které jsou ve většině případů způsobeny důsledkem nadváhy, obezity nebo genetických faktorů.

Existují mnohé rizikové faktory, které mají významný vliv na vznik inzulinové rezistence nebo zhoršení sekrece inzulínu.

Mezi nejznámější rizikové faktory vzniku prediabetes patří:

Nadváha a obezita - Vysoké procento podkožního a viscerálního tuku patří mezi hlavní příčiny vzniku inzulínové rezistence. Především tuk v oblasti břicha a kolem jater a slinivky výrazně zhoršuje metabolismus glukózy a vede ke vzniku cukrovky.

Špatné stravování - Dlouhodobé jedení zpracovaných potravin s velkým obsahem nasycených tuků a rychle stravitelných cukrů je spojováno se zvýšeným rizikem vzniku inzulínové rezistence a prediabetes.

Dedičnost - Riziko vzniku prediabetes se zvyšuje v případě, že měli vaši rodiče nebo příbuzný cukrovku 2. typu.

Nedostatek pohybu - Sedavý životní styl výrazně napomáhá ke vzniku inzulínové rezistence a predcukrovky. Je dokázáno, že aktivní pohyb alespoň 3x týdně pomáhá při zlepšení inzulínové citlivosti, zlepšuje využití glukózy na energii a tím snižuje pravděpodobnost vzniku onemocnění souvisejících s vysokou glykémií.

Věk - Ze zvyšujícím se věkem riziko vzniku prediabetes a cukrovky 2. typu narůstá. Období od 45 roku života je nejvíce kritické a u mnoha lidí se vyvine prediabetes právě v tomto období.

Spánek - Nedostatečný nebo mělký spánek zapříčiněn poruchami spánku nebo pracovními změnami může zvýšit riziko vzniku prediabetes a inzulínové rezistence.

Těhotenská cukrovka - V případě, že jste během těhotenství měli gestační diabetes, tak je vaše tělo i vaše dítě náchylnější na vznik prediabetes a cukrovky 2. typu.

Příbuzná onemocnění - Různé zdravotní komplikace jako například vysoká hladina LDL cholesterolu a triglyceridů, nízká hladina HDL cholesterolu a vysoký krevní tlak výrazně zvyšují pravděpodobnost, že budete mít problémy také s inzulínovou rezistencí a předcukrovkou. To platí ještě o to více, pokud máte kombinaci všech těchto zdravotních problémů. Tato kombinace se také označuje jako metabolický syndrom.

 

Jak léčit prediabetes a zabránit vzniku diabetu 2. typu?

Zhoršená glukózová tolerance je prvním náznakem toho, že byste měli udělat některá opatření proti postupnému zhoršování zdravotního stavu a vzniku cukrovky 2. typu.

Podle mezinárodního zdravotního institutu má přibližně 34% dospělých lidí prediabetes a pokud se toto onemocnění nebude léčit, tak u 37% lidí s predcukrovkou se může vyvinout cukrovka 2. typu v následujících 4 letech.

Naštěstí je v dnešní době provedených mnoho praktických studií, které potvrzují fakt, že prediabetes a další příbuzné onemocnění mohou být úspěšně léčeny díky změnám ve stravování a životním stylu.

Už 7% snížení hmotnosti ve formě tuku (podkožního a viscerálního) a 150 minut aktivního pohybu týdně může podle studie snížit riziko vzniku cukrovky o 58%. [1]

Je proto vysoce pravděpodobné, že rozumně navržen stravovací plán a fyzická aktivita Vám pomůže zlepšit využití glukózy a tím zabránit nebo oddálit mnohé zdravotní komplikace včetně prediabetes a cukrovky 2. typu.

Další zajímavá studie, při níž účastníci se zhoršenou glukózovou tolerancí a nadváhou zhubli v průměru 1,81% hmotnosti a obvod pasu se jim zmenšil o více než 3cm mají dvojnásobně větší šanci zbavit se prediabetes a tím pádem nižší šanci vzniku cukrovky narozdíl od účastníků, kteří si hmotnost udrželi stejnou nebo ještě dokonce přibrali. [2]

 

Tipy na prevenci vzniku prediabetes

Dieta a změny ve stravování, které můžete aplikovat ještě dnes jsou vhodné bez ohledu na to, zda je vaše glykémie v normě nebo máte prediabetes či cukrovku.

 • Jezte ovoce a zeleninu - Jedení ovoce a zeleniny je asociované se snížením oxidačního stresu a to díky antioxidantům, které se vážou na volné radikály a tím inhibují jejich škodlivý efekt na organismus. Mnohé druhy ovoce a zeleniny jsou také bohaté na vlákninu, která pomáhá zpomalit absorbování glukózy a tím zabrání prudkému nárůstu glykémie.
 • Jezte více vlákniny - Jednou z hlavních výhod vlákniny je její schopnost zpomalit uvolňování glukózy do krve, což znamená, že stravitelné sacharidy ve stravě, která obsahuje navíc i vlákninu (vláknina je také typ sacharidů) nezpůsobí prudké zvýšení glykémie. Vědecký výbor pro výživu (SACN) na základě věku doporučuje přijmout denně následující množství vlákniny:
2-5 let – 15g denně
5-11 let – 20g denně
11-16 let – 25g denně
16 a více let – 30g denně
 • Jezte více ryb - Americká diabetická asociace doporučuje diabetikům začlenit do stravy rybí maso 2-3x týdně. Jedná se především o ryby s vyšším obsahem zdraví prospěšných tuků omega-3 mastných kyselin resp. EPA a DHA mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, které příznivě ovlivňují inzulínovou citlivost, redukují riziko vzniku srdečních onemocnění a mnoha zánětlivých procesů.
 • Mějte aktivní pohyb - Pravidelný pohyb zlepšuje využití glukózy ze stravy na energii, zvyšuje energetický výdej, zlepšuje citlivost buněk na inzulín a výrazně redukuje riziko vzniku řady onemocnění včetně prediabetes.
 • Zredukujte množství zpracovaného masa - Zpracované maso se podle Harvardovy univerzity spojuje s 19% nárůstem rizika vzniku cukrovky a 42% nárůstem rizika vzniku srdečních onemocnění. [3] Zpracované maso, jako například slanina a mnohé uzené masné výrobky obsahují mnohem větší množství toxických sloučenin jako například nitrosaminy, které poškozují beta buňky pankreatu a způsobují mnohé zánětlivé procesy včetně oxidačního stresu, který vede ke vzniku cukrovky.
 • Pozor na množství alkoholu - Alkohol obsahuje na 1g až 7 Kcal, takže po tuku má alkohol nejvíce kalorií ze všech makronutrientů (bílkoviny, sacharidy, tuky). Tento fakt znamená nejen to, že může snadno způsobit přibírání na váze, ale jeho nadměrná konzumace je spojována se zvýšeným rizikem vzniku prediabetes a zhoršenou glukózovou tolerancí.

 

Léky používané při prediabetes

Na základě vážnosti vašeho zdravotního stavu a dalších faktorech lékař rozhodne, zda je třeba k léčbě prediabetes předepsat léky, které by mohly pomoci při zlepšení inzulínové citlivosti a v konečném důsledku snížit vysokou glykémii.

Doporučení užívat Biguanidy (Metformin) při zhoršené glukózové toleranci není schváleno federálním úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Metformin patří do třídy antidiabetik a snižuje množství glukózy tvořené v játrech a zlepšuje inzulínovou citlivost.

V roce 2008 však přišla s doporučením užívat Metformin Americká diabetická asociace a to pro lidi s prediabetes, který mají méně než 60 let s vysokou pravděpodobností vzniku cukrovky nebo pro ty, kteří mají BMI větší než 35 kg/m2 a pro ženy, které v minulosti měly těhotenskou cukrovku.

Přestože prediabetes resp. zhoršená glukózová tolerance je často vyskytujícím se problémem, metformin byl podle 3- leté studie předepsán 3,7% pacientům, kteří měli prediabetes. [4]

Antidiabetik na léčbu prediabetes a cukrovky obecně je kromě metforminu více druhů. Mezi další antidiabetika, u kterých se prokázal pozitivní efekt na zabránění nebo oddálení konverze prediabetes na cukrovku patří thiaziolidindiony, inhibitory α-glukosidázy a inzulín s dlouhodobým účinkem.

Metformin patří zatím stále mezi nejpopulárnější antidiabetikum díky jeho nízké ceně a množství studií, které potvrzují jeho účinnost a relativně nízkého rizika užívání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018 diasamaritan.com