Hypoglykémie – Nízká hladina cukru v krvi

Hypoglykémie je stav, při kterém hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg/dl (3.9 mmol/L). Přečtěte si všechny potřebné informace o nízké hladině cukru v krvi.

Určitě budete souhlasit s tím, že při cukrovce se setkáváme především s hyperglykémií (vysokým cukrem v krvi).

V určitých případech však může nastat přesný opak, který způsobí, že hladina cukru v krvi je příliš nízká a tento stav je pojmenován jako hypoglykémie.

Proč na tom tak záleží?

Snížená hladina cukru v krvi může vést k různým příznakům a pokud není včas léčena, může nastat až ztráta vědomí nebo kóma.

Jelikož je hypoglykémie velmi nebezpečným zdravotním problémem, dnes se o ní dozvíte vše podstatné.

Příčiny hypoglykémie

Hypoglykémie nastává v případě, pokud hladina glukózy v krvi klesne na příliš nízkou hodnotu.

Existuje několik příčin, které mohou způsobit hypoglykémii, ale ukázalo se, že mezi hlavní příčinu hypoglykémie patří různé léky, které mohou svými vedlejšími účinky nebo nesprávným dávkováním snížit glykémii na příliš nízkou úroveň.

Léky

Lidem, kteří mají cukrovku jsou často předepisovány různé léky na regulování vysoké hladiny cukru v krvi a také především při cukrovce prvního typu inzulín, který si pacienti musí dávkovat v předepsaných množstvích během dne.

Někdy se však může stát, že dávky jsou příliš velké a účinek inzulínu nebo jiných léků způsobí nadměrný pokles glykémie.

Nadměrné dávky inzulínu či léků je relativní pojem a pokud jste změnili vaši dietu nebo aktivně začali sportovat, tak se může stát, že dávky inzulínu na které jste byli zvyklý Vám bude muset lékař upravit vzhledem ke změnám ve stravování a větší spotřebě glukózy.

Další léky, které mohou způsobit hypoglykémii jsou také ty, které podporují produkci inzulínu, takže glukóza v krvi se může snížit až pod zdravou hodnotu.

Ďalšie príčiny

Hypoglykémie se může projevit i u lidí, kteří nemají cukrovku a tedy neberou dávky inzulínu nebo léků na léčení cukrovky. Jde především o různá onemocnění, které negativně ovlivňují slinivku nebo ledviny, ale také různé jiné onemocnění a faktory, které mohou způsobit hypoglykémii.

Mezi tyto příčiny patří:

Onemocnění ledvin - Zhoršená funkce ledvin může způsobit hypoglykemii jednak kvůli zhoršené glukoneogeneze a také kvůli pomalému vylučování inzulínu z těla. Úkolem ledvin je z části dodávat do těla glukózu prostřednictvím přeměny nesacharidových složek na glukózu a pokud je funkce ledvin zhoršená, tak i produkce glukózy ledvinami do krve se sníží a může vzniknout hypoglykémie.

Inzulinom - Inzulinom je nádor, který způsobuje nadměrnou produkci inzulínu. To může vést k hypoglykémii a k problémům, které souvisejí s nízkou hladinou cukru.

Alkohol - Nadměrné nebo časté pití alkoholu může narušit produkci glukózy játry a způsobit nízkou hladinu cukru v krvi.

Addisonova choroba - Při Addisonově nemoci dochází k nedostatečné tvorbě kortizolu a aldosteronu nadledvinkami, což může zapříčinit zhoršení přeměny živin na glukózu a způsobit hypoglykémii.

Hepatitida - Při hepatitidě dochází k zánětu jater a může nastat výrazné omezení uvolňování glukózy do krve.

Nadměrná fyzická aktivita - Při dlouhodobé a namáhavé fyzické aktivitě se mohou dočasně vyčerpat zásoby glykogenu ve svalech a v játrech a může se dočasně objevit hypoglykémie.

Příznaky hypoglykémie

Hypoglykémie nastane v případě, že hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg / dl. Při tomto stavu mozek vyšle signál, že je nejvyšší čas doplnit sacharidy.

Pokud se však člověk nemá možnost zrovna najíst a hladina glukózy v krvi je nízká po dlouhou dobu, mohou se projevit nepříjemné příznaky hypoglykémie.

Některé vážnější příznaky se mohou projevit až tehdy, pokud hladina klesne pod kritickou úroveň, která je přibližně 50 mg/dl.

Příznaky hypoglykémie jsou následující:

 • Nepravidelný srdeční rytmus (Arytmie)
 • Únava
 • Bledá pokožka
 • Třes
 • Úzkost
 • Pocení
 • Hlad
 • Závratě
 • Brnění/mravenčení okolo úst

 

Pokud hladina klesne pod 50 mg/dl, tak se mohou objevit ještě horší příznaky jako například:

 • Problémy se soustředěním
 • Zmatenost
 • Poruchy zraku
 • Poruchy řeči
 • Ztráta vědomí nebo kóma

I když je nízká hladina cukru v krvi nebezpečný stav, v některých případech člověk nemusí pociťovat žádné příznaky.

Diagnostika a hodnoty hypoglykémie

Pokud se u Vás projevil některý z příznaků hypoglykémie nebo dokonce zažíváte několik příznaků současně a to pravidelně, je důležité změřit si hladinu cukru v krvi, abyste se ujistili v tom, že jsou příznaky způsobené hypoglykémií a ne jiným zdravotním problémem.

Pokud nemáte glukometr, tak jediná možnost jak si glykémii odměřit je jít za lékařem, který Vám může také doporučit koupi glukometru a zároveň Vám upravit dávky léků a inzulínu, pokud jsou příčinou hypoglykémie.

Někdy se může hypoglykémie objevit i u lidí, kteří nemají cukrovku a v tom případě lékař nemusí mít přehled o vašem zdravotním stavu.

Je tedy nutné, aby se lékař dozvěděl více o vašem zdravotním stavu včetně vaší diety, historie onemocnění případně toho, jaké léky užíváte.

Pokud neužíváte žádné léky a inzulín resp. nemáte cukrovku, tak může lékař provést diagnostickou zkoušku tzv. Whippleovú triádu, která slouží k diagnostikování hypoglykémie.

Whippleova triáda se skládá z následujících postupů:

Zjištění příznaků hypoglykémie - Lékař může použít různé metody, kterými se Vám sníží cukr v krvi jako například hladovění, aby zjistil, jaké příznaky se u Vás projeví.

Změření hladiny cukru v krvi - Následně Vám lékař změří hladinu cukru v krvi.

Zvýšení hladiny cukru v krvi - Lékař bude chtít zjistit, zda příznaky hypoglykémie odezní poté, co se vaše glykémie zvýší.

 

Lékař vám diagnostikuje hypoglykémii pokud hladina glukózy v krvi klesne pod 70 mg/dl (3.9 mmol/L). Také Vám může doporučit koupi glukometru a jednotlivé intervaly měření během dne, abyste si mohli kontrolovat glykémii doma.

Hypoglykemický šok

Hypoglykemický šok je stav, při kterém v důsledku nízké hladiny cukru v krvi člověk upadne do bezvědomí a v 3-4% způsobuje u diabetiků smrt.

Ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie obvykle nastává, pokud hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/L. Takto nízká hladina způsobí narušení funkcí mozku a následně ztrátu vědomí.

Proč hypoglykémie může způsobit ztrátu vědomí?

Glukóza je důležitou živinou pro správné fungování organismu a to platí také pro mozek.

Mozek využije přibližně 25% glukózy nacházející se v krvi a to znamená, že je pro správné fungování mozku glukóza nezbytnou živinou.

Za normálních okolností hladina cukru v krvi kolísá v určitých (normálních) mezích, které pro člověka nejsou kriticky nebezpečné.

Diabetici však často používají léky a dávky inzulínu na "umělé" snížení cukru v krvi a v ojedinělých případech se může stát, že vznikne velký nepoměr mezi množstvím inzulínu a množstvím glukózy v krvi.

Pokud je inzulínu nadměrné množství, které přesahuje potřeby organismu přirozeně snížit glykémii, může se snížit glykémie pod nebezpečnou úroveň.

V případě, že je z určitých důvodů hladina glukózy dlouhodobě snížena, tělo si za normálních okolností začne vyrábět glukózu z nesacharidových složek nebo začne využívat energii z ketonů.

Energie z ketonů však není ideálním zdrojem pro správnou funkci mozku a ketony nesplňují všechny jeho metabolické požadavky narozdíl od glukózy.

Organismus se dále brání proti nízké hladině cukru v krvi produkováním glukagonu, díky kterému se v důsledku glukogeonézy a glykogenolýzy zvýší hladina cukru v krvi.

Vysoké množství inzulínu v krvi, které je časté u lidí s cukrovkou 1. typu však zabraňuje uvolňování glukagonu a v tom případě se nemá tělo před hypoglykémií jako bránit.

Příčiny vzniku hypoglykemického šoku

Příliš velké dávky inzulínu nebo léků nejsou jedinými příčinami, které mohou způsobit hypoglykemický šok.

Mezi další příčiny patří následující:

 • Dlouhodobé hladovění.
 • Kombinace nadměrné fyzické aktivity, vysokých dávek inzulínu nebo léků na snížení cukru v krvi a/nebo hladovění.
 • Pravidelné pití alkoholu.
 • Použití nesprávného typu inzulínu nebo jeho nesprávné aplikace - například podání injekce intramuskulárně namísto subkutánního podání.
 • Inzulinom - Nádor produkující inzulín.
 • Autonomní neuropatie - Člověk s autonomní neuropatií nepociťuje příznaky hypoglykémie.
 • Poškození jater - Při vážných onemocněních jater může dojít k narušení glukoneogeneze, což může snadno způsobit hypoglykémii.
 • Addisonova nemoc - Při Addisonově nemoci dochází k extrémní citlivosti na inzulín a hladina cukru v krvi může v tomto případě klesnout nebezpečně nízko.

Hypoglykémie u novorozenců a dětí

Hypoglykémie se u dětí vyskytuje mnohem častěji než u dospělých. Nasvědčuje tomu, že cukrovka 1. typu se většinou vyskytne v mladém věku a právě při cukrovce prvního typu se setkávají lidé s hypoglykémií nejčastěji.

Obecně se diagnostikuje hypoglykémie, pokud hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg/dl.

U malých dětí nebo novorozenců jsou hodnoty mírně odlišné, takže podle toho je nutné přizpůsobit i další úkony a udržovat hladinu v zdravých mezích.

Hodnoty hypoglykémie u dětí jsou následující:

 • Novorozenci - U novorozenců se za hypoglykémii považuje hodnota hladiny cukru v krvi nižší než 40 mg/dl (2,7mmol/L)
 • Kojenci a děti - U kojenců a starších dětí se za hypoglykémii považuje hodnota cukru v krvi nižší než 55 mg/dl (3 mmol/L)

Co způsobuje hypoglykémii u dětí?

Za nejčastější příčinu hypoglykémie je považována cukrovka 1. typu resp. s ní spojené nevhodné dávky inzulínu a léků. Jsou to tedy příčiny, které jsou častým spouštěčem hypoglykémie i u dospělých.

Mezi další příčiny hypoglykémie u dětí patří:

 • Vynechání jídla nebo nedostatek jídla vůči dávkám inzulínu
 • Průjem a zvracení
 • Infekce nebo zranění
 • Celiakie nebo problémy s nadledvinami
 • Vrozené metabolické poruchy zpracování sacharidů
 • Náročné cvičení
 • Inzulinom
 • Hyperinzulinizmus

Jaké jsou příznaky hypoglykémie u dětí?

Mezi nejběžnější příznaky hypoglykémie u dětí patří následující:

 • Třes
 • Závratě
 • Pocení
 • Hlad
 • Bolest hlavy
 • Bledá barva pokožky
 • Náladovost, změny chování nebo bezdůvodný pláč
 • Problémy se soustředěním
 • Nezřetelná řeč
 • Mravenčení okolo úst

Některé z těchto příznaků samozřejmě nemusí znamenat, že vaše dítě má hypoglykémii, ale je vždy dobré se ujistit a neignorovat tyto příznaky, protože příliš velký pokles hladiny cukru v krvi by mohl vést ke ztrátě vědomí.

Léčba Hypoglykémie a První Pomoc

Léčba hypoglykémie se může skládat ze dvou hlavních částí:

 1. Okamžité zvýšení hladiny glukózy v krvi
 2. Léčení příčiny hypoglykémie

V prvním bodě jde o krátkodobé ale nezbytné optimalizování glykémie a tím odvrácení hrozeb, které jsou s hypoglykémií spojeny. Ve druhém kroku se detailně zkoumá, co hypoglykémii způsobilo.

Pokud máte cukrovku, tak je pravděpodobné, že Vám lékař o postupu v případě hypoglykémie už řekl. Tento postup se skládá z několika bodů:

 1. Hned, jak se hypoglykémie projeví, tak byste měli zkonzumovat 15-20g glukózy nebo jiných rychle vstřebatelných sacharidů.
 2. Změřte si hladinu cukru v krvi přibližně po 15 minutách od snědení rychlých cukrů.
 3. Pokud je naměřená hladina nižší než 70 mg/dl, pokračujte snědením dalších 15-20g rychle vstřebatelných sacharidů.
 4. Po tom, co se hladina vrátí nad hodnotu 70 mg/dl, snězte malé jídlo, díky kterému organismus doplní glykogenové zásoby a které Vám pomůže vyvarovat se dalšímu poklesu hladiny cukru v nejbližších hodinách.

Pokud nastane hypoglykemický šok a osoba ztratí vědomí, tak žádné orální podávání glukózy se nedoporučuje. V tom případě je třeba zvýšit glykémii pomocí glukagonové injekce, která je součástí glukagonového setu používaného při naléhavých případech.

Kompletní návod na aplikaci glukagonové injekce najdete v balení glukagonového setu.

Léčba příčiny hypoglykémie

Pokud se u Vás projevila hypoglykémie z dosud nezjištěných příčin, tak nestačí pouze aplikovat výše uvedený postup, ale je nutné hledat příčinu, která způsobuje pokles hladiny cukru v krvi.

Časté příčiny hypoglykémie jsme si již v tomto článku vyjmenovali a každá z těchto příčin může vyžadovat individuální přístup k léčbě. Léčba ihned nemusí znamenat chirurgický zákrok nebo další léky.

Musíte ale identifikovat, co bylo spouštěčem hypoglykémie a v tom Vám pomůže jednak rekapitulace dne resp. jaké dávky inzulínu nebo léků jste v průběhu dne použili, jakou aktivitu jste v průběhu dne prováděli a také jakou jste měli stravu.

Sepište si na papír všechno a navštivte lékaře, který vám může upravit dávky inzulínu a léků v závislosti na vašem stravovacím a pohybovém režimu.

Lékař může také vypracovat stravovací plán a doporučit pravidelné sledování glykémie.

Co když nemáte cukrovku?

Pokud nemáte cukrovku a neberete žádné léky či inzulín, pak je nutné hledat příčinu jinde. Lékař se Vás bude ptát mnoho otázek, aby zjistil, co vedlo k nízké hladině cukru v krvi.

Může Vám také provést krevní testy, ze kterých se bude zkoumat hladina inzulínu a glukózy v krvi.

Pokud se zjistí vysoká hladina inzulínu a nízká hladina glukózy v krvi, může to značit, že máte nádor na slinivce resp. inzulinom. V tom případě se provádí chirurgické odstranění nádoru a někdy také části pankreatu.

Inzulinom je však vzácný nádor a pravděpodobně bude příčina hypoglykémie méně vážná.

Prevence

K prevenci před vznikem hypoglykémie si osvojte několik důležitých pravidel:

Nevynechávejte jídlo - Pokud Vám lékař nařídil užívat inzulín nebo jiné léky na cukrovku, tak tyto dávky mohou způsobit hypoglykémii při hladovění nebo vynechávání jídla.

Sledujte si vaši glykémii - Pravidelné monitorování hladiny cukru v krvi Vám pomůže mít jasný přehled o tom, jaký vliv mají léky, strava a další faktory na vaši glykémii.

Dodržujte dávky léků a inzulínu - Nesnižujte nebo nezvyšujte dávky léků a inzulínu bez předchozí konzultace s lékařem. Pokud máte pocit, že příčinou hypoglykémie jsou léky nebo inzulín, oznamte to lékaři, který Vám léky a dávky inzulínu může upravit na základě stravování a denní aktivity.

Nevynechávejte léky a dávky inzulínu - Neberte cukrovku na lehkou váhu a dodržujte jednotlivé intervaly užívání léků.

Mějte připravených 15-20g glukózy v naléhavých případech - Pokud někde cestujete, tak netřeba nic nechat náhodě. Mějte u sebe 15-20g glukózy v případě, že se u Vás projeví vážně příznaky hypoglykémie.

Nepijte alkohol nalačno - Pokud si plánujete dát alkoholický drink, tak nikdy na prázdný žaludek. Před pitím alkoholu byste se měli vždy nejprve najíst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018 diasamaritan.com