Diabetická nefropatia - Ako ju liečiť a aké sú jej príznaky?

Diabetická nefropatia sa u diabetikov formuje postupne, rok čo rok je viac pravdepodobné, že postihne aj Vás pokiaľ cukrovku nebudete liečiť. Vážnosť ochorenia obličiek nám udávajú štádiá glomerulárnej filtrácie, ktorý odzrkadluje rýchlosť filtrovania krvi cez obličkové glomeruly.

Diabetická nefropatia je ochorenie obličiek, ktoré sa môže vyskytnúť pri cukrovke 1. alebo 2. typu.

Diabetická nefropatia je ochorenie obličiek, ktoré sa môže vyskytnúť pri cukrovke 1. alebo 2. typu.

Cukrovka vplýva na zdravie človeka mnohými spôsobmi a ochorenie obličiek je ďalší zo zdravotných problémov, ktorému musia mnohí diabetici čeliť.

Funkcia obličiek je prostá a slúžia ako filter na mnohé odpadové látky, ktoré by inak intoxikovali organizmus. Odhaduje sa, že približne 40% všetkých diabetikov má alebo bude mať do určitej miery poškodené obličky.

Z dôvodu, že poškodenie ciev je pri cukrovke dosť častý problém, tak aj na obličky má toto poškodenie ciev veľký vplyv. Diabetická nefropatia sa u diabetikov formuje postupne, rok čo rok je viac pravdepodobné, že postihne aj Vás pokiaľ cukrovku nebudete liečiť.

 

Príčiny vzniku diabetickej nefropatie

Diabetická nefropatia vzniká postupne a jej vznik ovplyvňujú mnohé faktory.

Jedným z týchto faktorov je vysoká hladina cukru v krvi, ktorá poškodzuje cievy v celom organizme vrátane obličiek. V obličkách sa nachádza spleť malých cievok ktoré tvoria takzvané glomeruli, vďaka ktorým sa z krvi filtrujú odpadové látky.

Okrem vysokej glykémie, ktorá poškodzuje cievy obličiek je ďalšou príčinou nefropatie aj vysoký krvný tlak, ktorý spôsobuje v cievach veľké napätie, čo môže viesť k ich poškodeniu alebo zlyhaniu.

Poškodené obličky následne nie sú schopné filtrovať krv, čo má za následok, že odpadové látky sa hromadia v tele.

Medzi ďalšie faktory, ktoré podporujú vznik diabetickej nefropatie patria:

 • Fajčenie
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Doba trvania cukrovky
 • Nadváha a obezita
 • Genetické preddispozície
 • Vek - u starších ľudí je ochorenie obličiek častejšie

 

Príznaky a štádiá diabetickej nefropatie

Diabetická nefropatia má viacero stupňov vážnosti a vzniká postupne rokmi v dôsledku príčin uvedených vyššie. Často človek ani nevie, že sú jeho obličky poškodené pokiaľ poškodenie je v počiatočných štádiách, takže aj príznaky sa objavujú postupne.

Ako ochorenie napreduje, tak obličky majú stále väčší problém čistiť krv od škodlivých látok a tým pádom sa stále viac toxínov nachádza v krvi. Vážnosť ochorenia obličiek nám udávajú štádiá glomerulárnej filtrácie, ktorý odzrkadluje rýchlosť filtrovania krvi cez obličkové glomeruly.

Existuje 6 stupňov glomerulárnej filtrácie, ktoré udávajú vážnosť ochorenia obličiek:

 • Stupeň 1. - Obličky sú poškodené, ale ich funkcia je normálna - funkcia obličiek je nižšia než 100% a vyššia než 90% (GFR >90)
 • Stupeň 2. - Funkcia obličiek je mierne narušená - GFR 89 až 60
 • Stupeň 3. - Stredné porušenie obličiek - GFR 59 - 45
 • Stupeň 4. - Stredne vážne porušenie funkcie obličiek - GFR 44 až 30
 • Stupeň 5. - Vážna porucha funkcie obličiek - GFR 29 až 15
 • Stupeň 6. - Zlyhanie funkcie obličiek - GFR menej ako 15

Čím je hodnota GFR nižšia, tým sú obličky menej funkčné a tým sa v krvi nachádza viac odpadových látok.

Viac odpadových látok v krvi má za následok, že sa začnú objavovať prvé príznaky diabetickej nefropatie, ktoré sú:

 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Únava v dôsledku nedostatočného množstva kyslíka v krvi
 • Problémy s koncentráciou
 • Opuch chodidiel a členkov
 • Svrbenie
 • Strata chuti do jedla
 • Albumín v moči
 • Veľké množstvo kreatinínu v krvi

 

Diagnostika diabetickej nefropatie

 

Vyšetrenie moču na albumín

Jedným z prvých indikátorov diabetickej nefropatie je albumín nachádzajúci sa v moči. Albumín je typ bielkoviny, ktorá sa tvorí v pečeni a pokiaľ je funkcia obličiek v poriadku, tak albumín zostáva v krvi.

Ak sa funkcia obličiek zhorší, tak časť albumínu počas filtrácie odpadových látok prenikne do moču. V závislosti od množstva albumínu v moči sa tento stav nazýva mikroalbuminúria alebo makroalbuminúria.

Čím viac sú vaše obličky poškodené, tým viac albumínu preniká do moču.

Keďže vážnejšie príznaky diabetickej nefropatie sa neobjavia hneď a často diabetikov prekvapia až niekde od 4. stupňa GFR, je potrebné vykonať pravideľný odber vzoriek moču, aby sa prípadné stopy po albumíne odhalili už v počiatočných štádiách diabetickej nefropatie, čím sa zvýši aj pravdepodobnosť úspešnej liečby.

Je treba tiež podotknúť, že výskyt proteínov v moči nemusí ihneď znamenať poškodenie obličiek . Príčinami stôp po proteínoch v moči môžu byť napríklad:

 • Dehydratácia
 • Stres
 • Intenzívne cvičenie
 • Horúčka

 

Test krvi

Pre stanovenie vážnosti diabetickej nefropatie sa používa približná rýchlosť glomerulárnej filtrácie na ktorej výpočet je potrebný obsah kreatinínu v krvi. Čím viac kreatinínu sa v krvi nachádza, tým nižšia je rýchlosť filtrácie odpadových látok.

Americká diabetická asociácia (ADA) odporúča skontrolovať priemernú rýchlosť glomerulárnej filtrácie z obsahu kreatinínu apoň raz za rok u všetkých diabetikov.

 

Diagnostické zobrazovacie metódy

Menej bežné metódy pri vyšetrení diabetickej nefropatie zahŕňajú rôzne zobrazovacie metódy ako napríklad rentgen, magnetická rezonancia, sonografia a niektoré ďalšie.

Cieľom vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód môže byť zistenie veľkosti a tvaru obličiek a zistenie dalších možných abnormalít vrátane nádorov, obličkových kameňov a niektoré ďalšie anomálie ako napríklad opuch alebo zlý prietok moču.

 

Biopsia obličiek

V niektorých prípadoch Vám môže doktor odporučiť biopsiu obličiek, ktorá sa skladá z odberu vzoriek tkaniva z obličiek, z ktorých sa skúmajú rôzne abnormality ako napríklad krv v moči (hematúria), albuminúria a ďalšie.

Na odber tkaniva z obličiek sa používa tenká ihla a odber sa vykonáva za použitia lokálnych anestetík. Vzorky obličiek tiež môžu vykazovať zápaly, infekcie, zjazvenia a je možné vďaka analýze vzoriek tiež zistiť, ako rýchlo sa ochorenie zhoršuje.

 

Liečba a prevencia

Je potrebné si uvedomiť, že diabetická nefropatia je už podľa názvu pravdepodobne dôsledkom cukrovky. Prvé kroky k liečbe diabetickej nefropatie budú preto viesť k snahe zlepšiť hladinu glukózy v krvi a taktiež krvného tlaku.

Už malé zlepšenie týchto dvoch hodnôt môže mať za následok zlepšenie zdravotného stavu alebo zmiernenie príznakov. V prípade, že porucha obličiek nie je v najhoršom štádiu, mali by ste začať od príčin, ktoré diabetickú nefropatiu zhoršujú.

Správna strava môže byť prvým krokom k liečbe diabetickej nefropatie. Doktor Vám tiež môže predpísať lieky na zníženie glykémie, krvného tlaku alebo cholesterolu.

V konečných štádiách diabetickej nefropatie, kedy už funkcia obličiek je natoľko narušená, že hrozia veľmi vážne zdravotné komplikácie alebo dokonca smrť, je nutná dialýza alebo transplantácia obličiek.

 

Diéta

Zníženie celkového množstva kalórií, nasýtených tukov a sacharidov s vysokým glykemickým indexom Vám môže výrazne pomôcť pri liečbe cukrovky vrátane diabetickej nefropatie.

Zamerať by ste sa mali prevažne na diétu, v ktorej nahradíte nasýtené tuky a trans tuky za mononasýtené a polynasýtené a biele pečivo a výrobky z bielej múky nahradíte za výrobky z celozrnnej múky a za ďalšie potraviny, z ktorých sa sacharidy do krvi absorbujú postupne.

Kompletný 28 dňový diétny plán aj s receptami na zníženie glykémie môžete získať v knihe dia receptov.

Recepty určené pre optimalizovanie hladiny glykémie
Užitočné tipy pre diabetikov a pre ľudí s vysokou glykémiou
Získate ukážkový stravovací plán na 28 dní
Naučíte sa, ako zlepšiť inzulínovú citlivosť
Dozviete sa o pomere zastúpenia potravín pre účely zdravej glykémie
...a mnohé ďalšie známe aj menej známe informácie o potravinách a ich vplyvu na glykémiu

Lieky

Na liečbu cukrovky a diabetickej nefropatie Vám môže lekár vystaviť recept na lieky, ktoré pomáhajú zmierňovať symptómy a príčiny cukrovky.

Tieto lieky budú mať za úlohu zlepšiť nasledovné zdravotné problémy:

 

Vysoký krvný tlak

Na zníženie vysokého krvného tlaku sa často predpisujú ACE inhibítory (lieky blokujúce angiotenzín konvertujúci enzým) alebo blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB), ktoré sa nemajú používať súbežne, pretože by mohli vyvolať nežiadúce vedľajšie účinky vrátane zníženia funkcie obličiek.

Poďla AHA (American heart association) by váš krvný tlak mal byť menej ako 120/80 mm Hg.

 

Vysokú glykémiu

Na zníženie glukózy v krvi je dnes na trhu veľa liekov a niektoré naozaj môžu pomôcť zlepšiť glykémiu a tým aj liečbu nefropatie. Medzi skupiny liekov známych ako antidiabetiká patria:

 • Biguanidy
 • DPP-4 inhibítory
 • Glukagónu podobné peptidy (GLP-1, GLP-2)
 • Meglitinidy
 • SGLT Inhibítory
 • Deriváty sulfonylmočoviny
 • Tiazolidíndióny

 

Vysokú hladinu cholesterolu LDL a triglyceridov

Na vysokú hladinu cholesterolu LDL a triglyceridov sa používajú rôzne skupiny liekov. Medzi najznámejšie patria:

 • Statíny
 • Fibráty
 • Niacín
 • Sekvestranty žlčových kyselín
 • Inhibítory absorpcie cholesterolu
 • Omega-3 mastné kyseliny
 • Blokátory kalciových kanálov
 • Lieky, ktoré sa aplikujú injekčne

 

Vysokú hladinu albumínu v moči

Medzi často používané lieky na zníženie množstva proteínov v moči sa používajú ACE inhibítory (tak ako pri vysokom krvnom tlaku). Okrem toho, že tieto lieky rozširujú krvné cievy a znižujú tak napätie resp. krvný tlak, tak znižujú tiež únik albumínu do moču.

 

Dialýza

Pokročilé štádium ochorenia obličiek si niekedy vyžaduje viac, ako lieky alebo stravu. Pokiaľ sú obličky na pokraji zlyhania, tak existujú 2 možnosti, ako zabrániť fatálnym dopadom na zdravie.

Prvou možnosťou je dialýza obličiek.

Dialýza je liečebná metóda, ktorá má za úlohu odstrániť škodlivé látky z krvi tak, ako by sa jednalo o zdravé obličky. Nejedná sa však o jednorazovú liečbu a pacient, ktorý nemá možnosť obličky transplantovať bude musieť podstúpiť dialýzu v pravideľných intervaloch po zvyšok života.

Našťastie existuje v dnešnej dobe viacero možností dialýzy (a nie len tráviť pravideľne dlhé hodiny v nemocnici), ktoré si nevyžadujú neustále chodenie do nemocnice.

Existujú dva hlavné typy dialýzy:

 

Hemodialýza

Najviac časovo náročná metódy dialýzy je hemodialýza. Pri tomto type dialýzy musí pacient chodiť do dialyzačného centra 2-3x týždenne, pričom každá procedúra trvá 3-5 hodín.

Z krvi sa odstraňujú kreatinín, močovina a časť vody nachádzajúcej sa v krvi pomocou zavedenia katétra (trubice) do niektorej z veľkých žíl na krku alebo v oblasti slabín.

 

Peritoneálna dialýza

Peritoneálna dialýza je ďalším zo spôsobov čistenia odpadových látok z krvi. Pri tejto metóde sa používa katéter, ktorý je zavedený do oblasti brucha cez pobrušnicu (peritoneum) a pomocou peritoneálneho dialyzačného roztoku, ktorý preteká katétrom je možné filtrovať odpadové látky z krvi.

Katéter je do brucha zavedený natrvalo tak, aby neobmedzoval človeka v bežných činnostiach.

Peritoneálny roztok sa vypúšťa a napúšťa niekoľkokrát pričom roztok zostáva v krvi väčšinou niekoľko hodín, aby sa pomocou roztoku stihli odfiltrovať odpadové látky.

Výhodou peritoneálnej dialýzy je, že je ju možné vykonať aj doma, aj keď je vyžadovaná dobrá zručnosť pacienta a samozrejme oboznámenie sa o vykonaní procedúry u odborníka.

Výmeny peritoneálneho roztoku prebiehajú buď manuálne alebo automaticky. Automatickú výmenu roztoku zabezpečuje dialyzačný prístroj, ktorý vymieňa roztok v pravideľných intervaloch a celú procedúru je možné vykonať počas spánku, takže je pre pacienta aj časovo najviac výhodná.

 

Ako najlepšie predísť ochoreniu obličiek?

Teraz keď už viete, čo všetko obnáša zlá funkcia obličiek, tak si už snád viac uvedomujete, že sa oplatí proti ochoreniu obličiek bojovať ešte skôr, než vôbec vznikne.

Na zníženie rizika ochorenia obličiek sa držte nasledovných rád:

 

Udržujte si zdravú hladinu glukózy v krvi - Hyperglykémia je stav, pri ktorom sa vo vašej krvi nachádza príliš veľa glukózy a tento stav spôsobuje mnohé problémy vrátane diabetickej nefropatie. V dnešnej dobe existuje mnoho spôsobov liečenia hyperglykémie.

Lekár Vám môže predpísať rôzne antidiabetiká a/alebo dávky inzulínu, ktoré vám môžu pomôcť cukrovku lepšie zvládnuť.

Na druhú stranu by ste sa mali taktiež usilovať o to, aby vaša diéta pozostávala z potravín, u ktorých sa preukázal pozitívny efekt pri liečbe cukrovky a zároveň by ste mali obmedziť jedenie potravín, ktoré majú na liečbu cukrovky negatívny vplyv.

Dobrým indikátorom toho, že sa vaša glykémia trvalo zlepšuje je test HbA1c, pri ktorom by ste mali docieliť hodnoty menšie ako 6,5 MMOL/L.

Docieľte zdravý krvný tlak - Pravideľné meranie krvného tlaku Vám môže dať prvú indíciu k tomu, že niečo nie je v poriadku. Aj tu platí, že je lepšie udržovať krvný tlak v norme ešte pred tým, ako spôsobí vážne zdravotné ťažkosti.

Vysoký krvný tlak patrí tiež  medzi hlavné príčiny diabetickej nefropatie pretože vysoký tlak pôsobiaci na steny ciev môže ľahko spôsobiť ich poškodenie a to vrátane ciev obličiek.

S cukrovkou a nadváhou súvisí často aj vysoký krvný tlak, pretože vysoké množstvo LDL cholesterolu a triglyceridov zanášajú cievy a tým krv ťažšie prechádza cievami.

Strava a cvičenie - Na hyperglykémiu a vysoký krvný tlak často postačí, pokiaľ zmeníte typ stravy a začnete viac športovať. Základné informácie o stravovaní si môžete prečítať v tomto rozsiahlom článku o strave pre diabetikov.

Aktívna fyzická aktivita, ktorá je vykonávaná pravideľne dokáže významne zlepšiť dôležité metabolické procesy v tele vrátane využitia glukózy, čo môže pomôcť pri znížení vysokej glykémie. Navyše je cvičenie prospešné pre vaše srdce a cievy a tým Vám pomôže optimalizovať krvný tlak.

Nečakajte príliš dlho - Pokiaľ máte cukrovku, tak by ste si mali byť vedomý, že toto ochorenie negatívne ovplyvňuje mnoho ďalších orgánov ako sú oči, pečeň a v neposledom rade obličky.

Príznaky diabetickej nefropatie sa nemusia objaviť ihneď a preto si nenechávajte liečbu na poslednú chvíľu. Čím skôr začnete s liečbou a prevenciou, tým väčšiu šancu budete mať na vyliečenie.

Pokiaľ Vám lekár sám nedoporučí vyšetrenie na obsah kreatinínu, albumínu či ďalšie vyšetrovacie metódy, ktoré by mohli indikovať diabetickú nefropatiu, mali by ste ho sami o to požiadať aspoň raz za rok.

Obmedzte fajčenie alebo úplne prestante - Niektoré štúdie podporujú tvrdenie, že cigarety nepriaznivo vplývajú na zdravie obličiek a môžu podporiť vznik diabetickej nefropatie. Látky v cigaretovom dyme podporujú mnohé procesy vrátane oxidačného stresu, ktoré zhoršujú liečbu nefropatie.

Pokiaľ neviete s fajčením skoncovať úplne, snažte sa tento zlozvyk aspoň obmedziť.

Snažte sa dosiahnuť zdravú hmotnosť - Nadváha alebo obezita patria medzi hlavné spúšťače mnohých zdravotných problémov vrátane ochorenia obličiek. Keďže je vznik cukrovky vo veľkom ovplyvnený nadváhou a cukrovka vedie k vzniku diabetickej nefropatie, potom aj nadváha vedie ku vzniku DN.

Na docielenie zdravej hmotnosti by ste si mali predovšetkým strážiť kalorický príjem a zamerať sa na potraviny, ktoré neobsahujú "mŕtve" kalórie. Pokiaľ zlepšíte vaše stravovacie návyky a začnete taktiež viac športovať, váš zdravotný stav sa môže výrazne zlepšiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2018 diasamaritan.com