Diabetická retinopatia - Príznaky, Diagnostika a Liečba

Diabetická retinopatia je ochorenie, ktoré sa vyskytuje v dôsledku hyperglykémie a často postihuje práve ľudí s cukrovkou. V počiatočnom štádiu diabetickej retinopatie sa nemusia vyskytnúť žiadne príznaky. Akonáhle sa však progresia ochorenia zvyšuje...

Diabetická retinopatia je ochorenie, ktoré sa vyskytuje v dôsledku hyperglykémie a často postihuje práve ľudí s cukrovkou.

Pri diabetickej retinopatii dochádza k poškodeniu ciev sietnice a toto poškodenie môže viesť až k slepote. Zvyčajne k tomuto ochoreniu dokádza po niekoľkých rokoch od diagnostikovania cukrovky 1. alebo 2. typu.

Poškodenie ciev sietnice môže následne spôsobiť krvácanie a únik tekutiny do zadnej a strednej časti oka.

Tento stav sa tiež označuje ako makulárna edémia, ktorá vzniká často v dôsledku diabetickej retinopatie.

V prípade, že nie je diabetická retinopatia včas liečená, tak jej príznaky sa môžu zhoršovať a spôsobiť vážne problémy zraku, ako je rozmazané videnie alebo v najhoršom prípade slepota.

 

 Čo spôsobuje diabetickú retinopatiu?

Medzi hlavné príčiny vzniku diabetickej retinopatie patrí hyperglykémia.

Dlhodobé prúdenie veľkého množstva glukózy v krvných cievach môže spôsobiť ich postupné zúženie až upchatie. Cievy, cez ktoré prúdia živiny do sietnice sa môžu v dôsledku vysokého množstva glukózy zablokovať a rapídne znížiť prietok krvi a kyslíku do sietnice.

Tento stav spôsobí, že sietnica nebude mať dostatok živín a bude sa pokúšať o rast nových krvných ciev (neovaskularizácia).

Tieto nové krvné cievy však nie sú veľmi prispôsobené na bezproblémový prietok krvi, sú krehké a nestabilné.

Nové cievy sa môžu ľahko porušiť a spôsobiť únik krvi do sklovca.

Únik krvi môže následne blokovať sietnicu a viesť k rozmazanému videniu.

Okrem hyperglykémie môžu diabetickú retinopatiu spôsobiť aj:

 

 • Vysoký krvný tlak
 • Fajčenie
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Tehotenstvo

 

 Aké sú príznaky diabetickej retinopatie?

V počiatočnom štádiu diabetickej retinopatie sa nemusia vyskytnúť žiadne príznaky. Akonáhle sa však progresia ochorenia zvyšuje, zvyčajne si človek všimne rôzne abnormality videnia.

Medzi časté príznaky patria:

 • rozmazané videnie
 • bolesti oka
 • rôzne "plávajúce" útvary pri videní alebo takzvaná diagnóza mušieho krídla
 • zhoršená farebnosť videnia
 • zhoršená viditeľnosť v noci
 • úplná strata videnia

Ďalšie špecifické problémy, ktoré sa môžu z dôvodu diabetickej retinopatie vyskytnúť sú:

Krvácanie do sklovca - Pri tomto stave dochádza k pretrhnutiu novo vytvorených ciev sietnice následkom čoho do sklovca (vitreózneho gélu) a okolo neho uniká krv. V dôsledku tohto stavu sa zhoršuje celkové videnie, ktoré môže byť rozmazané alebo môžete vidieť "lietajúce mušky". V najhoršom prípade môže dôjsť až k úplnej strate videnia.

Odlúpenie sietnice - Pri tejto diagnóze dochádza k uvoľneniu sietnice od vrstvy krvných ciev, čo môže spôsobiť zobrazovanie objektov v zornom poli, rôzne záblesky svetla a zhoršenie alebo úplnú stratu videnia.

Zelený zákal (Glaukóm) - Novo vzniknuté cievy môžu blokovať normálny prietok tekutiny v prednej komore oka, čo môže spôsobiť zvýšený tlak a následne poškodenie optického nervu. Toto ochorenie sa môže prejaviť bolesťami očí, nevoľnosťou, bolesťou hlavy alebo rozmazaným videním.

 

Ako sa diabetická retinopatia diagnostikuje?

Vo väčšine prípadov je toto ochorenie veľmi zradné, pretože ľudia často o ňom ani nevedia až do doby, kým sa naplno neprejaví. K tomu dochádza väčšinou až neskôr čo môže skomplikovať priebeh liečby.

Z toho dôvodu je rozumné, aby sa diabetici a ľudia so zvýšenou hladinou glukózy v krvi nechali vyšetriť špecialistom aspoň raz do roka, aby bolo možné ochorenie včas diagnostikovať.

Očný lekár alebo špecialista na to poverený Vám môže diagnostikovať retinopatiu nasledovnými spôsobmi.

 

 Test dilatácie zreníc

Účelom tejto skúšky je pomocou rozšírenia zreníc detailnejšie nahliadnuť do oka a poprípade zistiť abnormality, ktoré by mohli značiť porušenia sietnice.

Rozšírenie zreníc sa dosiahne vďaka kvapkám, ktoré Vám lekár umiestni do obidvoch očí. Následne sa zrenice rozšíria a špecialista použije zväčšovaciu šošovku, ktorá mu umožní detailne nahliadnuť do útrob očí vrátane zrakového nervu, makule a sietnice.

Všeobecne bude lekár skúmať náznaky nasledovných abnormalít:

 • Porušenia ciev
 • Porušenia zrakového nervu
 • Známky po zjazvenom tkanive na povrchu sietnice
 • Výskyt nových krvných ciev
 • Oddelenie sietnice od zadnej časti oka
 • Trhliny na sietnici
 • Nádor oka

Je potrebné tiež pripomenúť, že po aplikácii kvapiek bude trvať približne 15-30 minút, kým sa zrenice naplno rozšíria. Rozšírením zreníc sa zvýši aj citlivosť na svetlo a po vyšetrení by ste preto mali niekoľko hodín nosiť slnečné okuliare v prípade, že ste vystavený slnečným lúčom.

Kvapky môžu tiež spôsobiť, že vaše videnie nebude na určitý čas príliš ostré a preto je najlepšie niekoho požiadať, aby išiel na vyšetrenie s vami, aby ste po vyšetrení nešli autom sami domov.

 

 Fluoresceínová angiografia (FAG)

Pri tejto procedúre sa najprv použijú kvapky na rozšírenie zreníc, aby sa oči následne lepšie dali skúmať. Doktor Vám urobí taktiež niekoľko fotografií očí ešte pred samotnou procedúrou.

Po tom nasleduje vstreknutie Fluoresceínového farbiva resp. sodnej soli fluoresceínu do krvného obehu. Toto farbivo sa následne krvnými cievami dostane až k sietnici a slúži na zvýraznenie ciev zadnej časti oka.

V prípade, že krvné cievy sú porušené, môže farbivo cez trhlinky vytekať do okolitého tkaniva. Po tom, čo sa farbivo dostane do cievneho systému očí, spraví doktor niekoľko ďalších fotiek pre ďalšie skúmanie.

Fotky môžu odhaliť únik farbiva/tekutiny, upchatie ciev a môžu násedne slúžiť okrem diagnostikovania diabetickej retinopatie k odhaleniu rôznych ďalších ochorení vrátane rakoviny alebo vysokého krvného tlaku.

Z dôvodu, že vaše zreničky budú stále rozšírené, neodporúča sa viesť motorové vozidlo približne 12 hodín po vyšetrení.

 

Optická koherentná tomografia (OCT)

Jedná sa o moderný a detailný spôsob vyšetrenia všetkých hlavných štruktúr očí. Prístroj, ktorý sa pri procedúre používa vysiela svetelné lúče, ktoré dovoľujú detailne nasnímať štruktúru a hrúbku sietnice a ďalších častí oka vrátane optického/zrakového nervu a rohovky.

Tieto svetelné lúče sa odrážajú od vrstiev sietnice a na základe vzdialenosti návratu svetla od jednotlivých vrstiev je možné určiť presnú hrúbku sietnice. Na podobnom princípe fungujú aj rôzne ultrazvukové skúšky, iba z tým rozdielom, že namiesto svetla sa používa zvuk.

Optická koherentná tomografia sa používa taktiež na odhalenie diabetického makulárneho edému, pri ktorom sa skúma výskyt opuchu makuly (centrálnej časti sietnice).

Pred vyšetrením môže lekár taktiež použiť kvapky na roztiahnutie zreníc, čo značí, že by ste sa mali vyhýbať riadeniu motorového vozidla aspoň po dobu 12 hodín.

 

 Aké existujú možnosti liečby diabetickej retinopatie?

Diabetickú retinopatiu je možné liečiť viacerými spôsobmi. Spôsob liečby závisí od progresie resp. porušenia sietnice a zraku.

V počiatočných štádiách diabetickej retinopatie je samozrejme jednoduchšia aj liečba. Preto by ste mali chodiť na kontroly sietnice minimálne raz do roka, pretože symptómy retinopatie sa dlho vôbec nemusia prejaviť.

Ako prvý krok, ktorý by ste mali spraviť je udržiavať vašu glykémiu v norme, keďže hyperglykémia patrí medzi hlavné príčiny vzniku tohto ochorenia.

Zníženie hladiny glukózy v krvi môže slúžiť ako prevencia pred DR a taktiež môže spomaliť alebo zastaviť zhoršovanie stavu DR.

V prípade, že sa jedná o pokročilé štádium diabetickej retinopatie a došlo k vážnemu poškodeniu sietnice a zraku, je nutná chirurgická liečba.

Niektoré možnosti chirurgickej liečby sú nasledovné.

 

 Laserová koagulácia sietnice (LKS)

Táto metóda je veľmi často používaná na odstránenie trhlín abnormálnych ciev v sietnici pomocou lasera. Laserom sa zamerajú porušené cievy, cez ktoré uniká krv a tekutina do sietnice.

Laserový lúč spôsobí v mieste abnormálnych ciev miniatúrne popáleniny, ktoré spôsobia jazvy na cielených miestach a utesnia alebo spomalia tento únik do oblasti sietnice.

Pri liečbe Vám budú podané kvapky na rozšírenie zreníc a v niektorých prípadoch aj lokálne anestetiká. Aj keď je procedúra vo všeobecnosti bezbolestná, pre niektorých ľudí môže byť nepríjemná.

Aj napriek tomu, že LKS nedokáže obnoviť poškodený zrak, je to dobrá metóda na zníženie rizika slepoty v dôsledku diabetickej retinopatie.

 

Vitrektómia

V prípade, že sa zistí krvácanie do sklovca alebo odlúpenie sietnice, môže byť navrhnutý chirurgický zákrok pri ktorom je časť alebo celý sklovec odstránený.

Vitrektómia sa zvyčajne vykonáva až v pokročilom štádiu diabetickej retinopatie a sklovec je po odstránení nahradený sklovitou náhradou v podobe fyziologického roztoku, plynu alebo silikónového oleja, aby sa zaistila pevná poloha sietnice.

Chirurgický zákrok prebieha pod celkovou anestéziou alebo Vám lekár môže nakvapkať do oka iba kvapky na znecitlivenie miesta zákroku.

Akonáhle je miesto znecitlivené, do očného bielka sa vkladajú tenké chirurgické nástroje podobné ihle - vitrektóm, osvetlenie a tenká hadička (kanyla) na vloženie tekutiny (väčšinou silikónového oleja) do oka.

Tento zákrok neslúži na vyliečenie diabetickej retinopatie, ale môže výrazne zlepšiť zrak , hlavne v prípade, že progresia retinopatie nie je ešte veľmi vážna.

V prípade, že namiesto silikónového oleja bol na výplň sklovca použitý expanzívny plyn, pacient má zakázané letieť lietadlom až dokým sa plyn neabsorbuje do tela.

V lietadle by plyn mohol v oku expandovať na nebezpečnú úroveň, čo by mohlo výrazne poškodiť zrak.

 

Liečba Anti-VEGF protilátkou

Anti-vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) podporuje rast nových abnormálnych ciev, ktoré sú nestabilné a často dochádza k ich porušeniu a následne k úniku krvi do sklovca. Látka, ktorá inhibituje tento rastový faktor je vstreknutá do oka ihlou a má zabrániť rastu nových ciev v sietnici.

Tri známe látky používane ako inhibítory sú Eylea, Avastin a Lucentis. Každá z týchto látok má viac menej rovnaké účinky. Odlišujú sa však cenou a dobou trvania účinku.

Riziko liečby Anti-VEGF je malé a dĺžka účinku protilátky je od 4 do 8 týždňov. To značí, že na trvalé zlepšovanie zdravotného stavu je potrebná opakovaná aplikácia tejto protilátky približne 7-8x za rok.

Tieto látky znižujú rast nových ciev a liečia makulárny edém, avšak na udržanie dlhodobého účinku je potrebné tiež dodržiavať správne stravovacie návyky, aby ste mali glykémiu a krvný tlak pod kontrolou.

Na docielenie zdravej hladiny glukózy v krvi Vám pomôžu dia recepty pre zdravú glykémiu.

Recepty určené pre optimalizovanie hladiny glykémie
Užitočné tipy pre diabetikov a pre ľudí s vysokou glykémiou
Získate ukážkový stravovací plán na 28 dní
Naučíte sa, ako zlepšiť inzulínovú citlivosť
Dozviete sa o pomere zastúpenia potravín pre účely zdravej glykémie
...a mnohé ďalšie známe aj menej známe informácie o potravinách a ich vplyvu na glykémiu

Prevencia diabetickej retinopatie

Na zníženie rizika vzniku diabetickej retinopatie je potrebné, aby ste venovali pozornosť správnej životospráve a nespoliehali sa iba na lieky a chirurgické zákroky, ktoré Vám síce pomôžu, ale váš zdravotný stav sa môže zase zhoršiť, pokiaľ nebudete udržiavať glykémiu a krvný tlak na normálnych hodnotách.

Zmeny, ktoré Vám pomôžu diabetickú retinopatiu lepšie zvládnuť alebo tomuto ochoreniu úplne predísť môžete urobiť hneď a často vás ani nič nestoja.

Tipy ktoré Vám pomôžu sú nasledovné:

 • Strava bohatá na antioxidanty luteín a zeaxantín. Tieto dva antioxidanty sú dôležité pre celkové zdravie zraku a môžu znížiť riziko vzniku diabetickej retinopatie a príbuzných ochorení zraku.
 • Stravovacie pravidlá pre diabetikov, ktoré Vám pomôžu udržať zdravú glykémiu a krvný tlak. Vyhýbajte sa tiež vysokému príjmu soli, nasýteného tuku a potravín s vysokým glykemickým indexom.
 • Obmedzte fajčenie a pitie alkoholu (v najlepšom prípade úplne prestante s fajčením a s pitím alkoholu)
 • Cvičte aspoň 3x do týždňa po dobu 30 minút v každom tréningu
 • Pokiaľ máte nadváhu, schudnite prebytočný tuk (na to Vám pomôžu správne stravovacie návyky a cvičenie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2018 diasamaritan.com