Diabeticka noha – dôsledok diabetickej neuropatie

Diabetická neuropatia patrí k hlavným príčinám vzniku diabetickej nohy. Obom zdravotným komplikáciám je možné predchádzať a pri včasnej diagnostike ich...

Diabetická neuropatia patrí k hlavným príčinám vzniku diabetickej nohy. Obom zdravotným komplikáciám je možné predchádzať a pri včasnej diagnostike ich taktiež úspešne liečiť.

Diabetická neuropatia patrí k hlavným príčinám vzniku diabetickej nohy, ktorá je jednou z najobávanejších komplikácií diabetu [1]. Diabetická noha pri nesprávnej liečbe zásadne zhoršuje kvalitu života diabetika, v najhorších prípadoch sa však môže skončiť aj amputáciou. Takémuto scenáru môžete, našťastie, predísť včasnou diagnostikou a prevenciou.

Čo je diabetická neuropatia

Samotná neuropatia môže byť následkom rôznych ochorení, napr. infekcií, traumatických zranení, metabolických problémov, genetických porúch či vystavenia organizmu toxínom.

Diabetes spôsobuje diabetickú neuropatiu, teda poškodenie periférnych somatických alebo autonómnych nervov. Ide o jednu z neskorších komplikácií diabetu, ktorá postihuje ľudí s cukrovkou 1. aj 2. typu.

Diabetická neuropatia má viacero foriem, pričom najčastejšou z nich je distálna senzitívna a senzitívne-motorická polyneuropatia. Práve táto forma postihuje dolné končatiny a je príčinou vzniku syndrómu diabetickej nohy.

Ďalšou pomerne bežnou formou je proximálna motorická polyneuropatia, ktorá je charakteristická slabosťou a hypotrofiou svalov panvového pletenca a stehenného svalstva. K atypickým formám patrí napr. akrodystrofická, fokálna a multifokálna, ataktická či neuropatická neuropatia.

 

Príčiny vzniku diabetickej neuropatie

Medzi hlavné príčiny vzniku diabetickej neuropatie patrí dlhodobo pretrvávajúca hyperglykémia. Pri 2. type diabetu ide zároveň o častý príznak, na základe ktorého je diagnostikované samotné ochorenie, pretože vyššie hodnoty cukru v krvi, ktoré vedú k vzniku neuropatie, nemusia človeka v živote obmedzovať zásadným spôsobom.

zdravy nerv vs poskodeny nerv

Na vzniku neuropatie sa podieľa aj ateroskleróza (poškodenie malých ciev, ktoré vyživujú nervy), genetika, vyšší vek, vysoký cholesterol (LDL) a krvný tlak. Dôležitú úlohu zohráva taktiež životospráva. K rizikovým faktorom patrí konzumácia alkoholu, fajčenie, do istej miery aj obezitasedavý spôsob života.

Diabetická neuropatia môže spôsobovať bolesti v dolných končatinách

Príznaky diabetickej neuropatie

Rozoznávame 2 hlavné formy diabetickej neuropatie, a to bolestivú [2]nebolestivú. Silné bolesti dolných končatín (prípadne iných častí tela – v závislosti od typu neuropatie) sa objavujú najmä pri akútnych formách ochorenia. Pri chronickej senzitívne-motorickej polyneuropatii sa primárne objavuje strata citlivosti (tlak, teplo, chlad, vibrácie atď.) a následne aj motorické zmeny a poruchy reflexov [3] .

Nervové poruchy sa spravidla objavujú symetricky, teda na oboch končatinách, vylúčené však nie je ani asymetrické poškodenie nervov. Častým príznakom je tzv. prestézia, čo je pocit mravčenia (prevažne v prstoch) v kombinácii s pálčivou bolesťou, a pokojová bolesť, ktorá je výrazná najmä v noci, kedy pacient neznesie prikrytie pokrývkou – tieto bolesti často zmiznú pri pohybe alebo použití studených obkladov.

Ľudia s diabetickou neuropatiou často trpia zvýšenou únavou končatín, svalovou slabosťou, kŕčmi, opuchmi a neistotou pri chôdzi aj v postoji. K ďalším typickým príznakom diabetickej neuropatie patrí vznik kladivkovitých prstovporucha potivosti kože na dolných končatinách vrátane chodidiel. Zníženie potivosti je práve tou komplikáciou, ktorá môže spôsobiť praskanie kože, rozvoj nehojacich sa rán a následný vznik diabetickej nohy.

Ako sa diagnostikuje diabetická neuropatia?

Diagnostika diabetickej neuropatie zahŕňa niekoľko základných krokov, a to stanovenie anamnézy, objektívne klinické neurologické vyšetrenie, elektromyografiu, kvantitatívne vyšetrenie senzitívnych funkcií, vyšetrenie jednotlivých autonómnych funkcií, biopsiu nervu a kože a korneálnu konfokálnu mikroskopiu.

Diabetická neuropatia je diagnostikovaná na základe sledovania patologických kožných príznakov (rany, citlivosť pokožky a pod.)

Stanovenie anamnézy je zamerané na patologické príznaky, ktoré majú prednostne vylúčiť alebo potvrdiť iný typ neuropatie, ako je tá diabetická. Častým problémom je však asymptomatický priebeh ochorenia. Podľa štatistík sa bolestivá forma diabetickej neuropatie vyskytuje až u takmer 30 % pacientov, pričom 12 % z nich svojho lekára o bolestiach neinformuje.

Dôležitejšou časťou diagnostiky diabetickej neuropatie je preto klinické vyšetrenie, ktoré zahŕňa posúdenie:

celkového stavu kože a kožných prídavných orgánov (tzv. kožné andexy, napr. ochlpenie, nechty, potné a mazové žľazy)
sily a tonusu vybraných svalov
šľachovo-okosticových reflexov (hlavne reflexu Achillovej šľachy)
hlbokej a povrchovej citlivosti
termickej citlivosti, teda citlivosti na chladné a teplé podnety.

Čo znamená diabetická noha a aké sú príčiny jej vzniku?

Diabetická noha patrí k najzávažnejším komplikáciám diabetu. Ide o infekciu, ulceráciu (vredovatenie) alebo poškodenie hlbokých tkanív na chodidle (resp. na nohe, kdekoľvek nižšie od členka), prípadne o kombináciu týchto diagnóz.

Vzniku diabetickej nohy predchádza najčastejšie poškodenie nervového tkaniva, teda neuropatia. Ďalšími možnými príčinami sú nedostatočné prekrvenie dolných končatín (diabetická angiopatia [4], resp. ischémia), kostné a kĺbové postihnutia (diabetická osteoartropatia - neúrazová deštruktívna choroba kĺbov) a následná infekcia tkanív a kostí. Najčastejším „spúšťačom“ je poranenie nohy a následné nehojenie sa rany.

V závislosti od príčiny vzniku diabetickej nohy rozlišujeme [5]:

Neuropatickú diabetickú nohu, pri ktorej je prítomné postihnutie nervov, avšak nie postihnutie ciev (ide o najčastejšiu príčinu)
Ischemickú diabetickú nohu – postihnutie ciev bez postihnutia nervov
Zmiešanú, neuroischemickú diabetickú nohu, pri ktorej sú postihnuté nervy aj cievy

Príznaky diabetickej nohy

Najzávažnejšou komplikáciou (možná amputácia nohy [6]), ktorá sprevádza syndróm diabetickej nohy, je vznik a vývoj diabetického vredu, pri ktorom je potrebné rozlišovať príčinu jeho vzniku.

Diabetický vred spôsobený poškodením nervov (neuropatický vred)

Rizikové faktory:

Dlhšie trvanie diabetu
U pacienta sú prítomné príznaky neuropatie, poškodenie obličiek alebo očí, či poškodenie ciev (mediokalcinóza)
Príznaky:
Noha je teplá, ružová a suchá
Vred vzniká na miestach zvýšeného tlaku, je pravidelný, oválny, nie je bolestivý a v jeho okolí sa nachádza zhrubnutá koža

Diabetický vred spôsobený poškodením ciev

Rizikové faktory:

Poruchy prekrvenia dolnej končatiny po mŕtvici/infarkte myokardu
Fajčenie
Vysoký krvný tlak
Vysoké hodnoty “cholesterolu“
Zvýšená zrážanlivosť krvi
Príznaky:
Noha je chladná, koža bledá
Vred tmavú farbu
Koža nad vredom je tuhá a tvrdá
Na hornej časti chodidla je nehmatateľný pulz
Vred postihuje päty, končeky prstov, okraje nohy a miesta pod nechtami
Vred je mimoriadne citlivý a bolestivý

Diagnostika diabetickej nohy

Diagnostika diabetickej nohy zahŕňa prehmatanie a sledovanie typických príznakov tohto syndrómu – kladivkovité prsty, deformity, suchá koža a ragády (drobné trhliny kože) [7], hyperkeratózy, prítomnosť mykózy atď.

Najčastejšie využívaným systémom na posúdenie stupňa diabetickej nohy je Wagnerova klasifikácia [8], pri ktorej sa posudzuje hĺbka vredov a prítomnosť infekcie:

Stupeň 0 – vysoké riziko tvorby vredov, na nohe však nie je poškodený kožný kryt
Stupeň 1 – povrchový vred
Stupeň 2 – hlboký vred bez infekcie
Stupeň 3 – flegmóna nohy (akútny hnisavý zápal kože a priľahlých podkožných tkanív)
Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna (nekróza – odumretie tkanív) nohy
Stupeň 5 – gangréna celej nohy

Liečba diabetickej neuropatie

Liečba diabetickej neuropatie má niekoľko fáz. Prvou z nich, ktorú má na starosti diabetológ, je liečba kauzálna [9], t.j. zameraná na čo najlepšiu metabolickú kompenzáciu samotného diabetu (predovšetkým kompenzácia glykémie), ktorá oddiali progres ochorenia.

Druhou fázou je liečba patogenetická alebo tzv. ochorenie modifikujúca (zabezpečuje ju diabetológ v spolupráci s neurológom). V súčasnosti je na liečbu diabetickej neuropatie používaná kyselina alfa-lipoová, ktorej účinky potvrdzujú aj mnohé veľké klinické štúdie.

Kyselina alfa-lipoová sa môže užívať intravenózne (do žily) alebo perorálne (lieky). Ďalšími látkami, ktoré sa zvyknú podávať v kombinácii s kyselinou alfa-lipoovou, sú benfotiamín a aktovegín. Ich účinok je komplexný.

 

Liečba diabetickej nohy

Liečba diabetickej nohy [10] spočíva v jej správnom ošetrovaní a odľahčení chodidla. Prvotné ošetrenie vykonáva lekár. Zahŕňa ošetrenie vredov/rán, odstránenie mŕtveho tkaniva vrátane stvrdnutej kože na ich okrajoch. Pacient si následne rany ošetruje sám, presný postup a vhodné pomôcky však musí vybrať lekár.

Na rany nesmie byť vyvíjaný tlak, ďalšia liečba preto spočíva v odľahčení celého chodila. Najčastejšie sa za týmto účelom používajú barly v kombinácii s rôznymi typmi tzv. kontaktnej fixácie (špeciálna obuv, plastická sadra atď.). V neskorších fázach ochorenia nie je vylúčené ani používanie invalidného vozíka alebo pokoj na lôžku.

Liečba diabetickej nohy zahŕňa aj odstránenie príčin, ktoré zhoršujú prekrvenie dolných končatín a vznik aterosklerózy – zlá kompenzácia diabetu, fajčenie, vysoký krvný tlak a cholesterol, obezita, nadmerná zrážanlivosť krvi. Dôležitou súčasťou je taktiež liečba infekcie [11] - pravidelné a dôkladné čistenie rán, užívanie liekov – antibiotík.

INFO:

V súčasnosti (na Slovensku od roku 2004) sa na liečbu infekcie pri syndróme diabetickej nohy používajú larvy muchy Bzučivky zelenej, ktorá sa živí odumretým infikovaným tkanivom.

Presný postup liečby diabetickej nohy sa odvíja taktiež od príčiny jej vzniku. Neuropatické vredy zvyknú schnúť, čo komplikuje ich hojenie. Pri ich liečbe sa preto využívajú vlhké preväzy s antimikrobiálnymi vlastnosťami. V prípade ischemického defektu je terapia zameraná na prekrvenie dolnej končatiny. Poškodené/odumreté tkanivo je ošetrované suchou metódou. Dôležitá je taktiež pravidelná dezinfekcia a odstraňovanie odumretých častí.

Prognóza liečby diabetickej nohy

Prognózu liečby diabetickej nohy ovplyvňuje najmä stupeň poškodenia tkaniva v čase jej nasadenia. Včasná diagnostika je preto alfou a omegou.

Povrchové vredy, ktoré postihujú len kožu, sa zvyknú úplne zahojiť až v 80 % prípadov, a to už do 3 mesiacov
Vredy zasahujúce do podkožia, avšak nie do kosti, sa zahoja v 70 % prípadov do cca 7 mesiacov
Liečba hlbokého vredu v kombinácii so zápalom kosti zaberie v priemere 9 mesiacov a úplné vyliečenie sa odhaduje u 60 % pacientov
Pri vzniku ohraničenej gangrény šance na úplne vyliečenie klesajú na 30 % po viac ako ročnej liečbe
Pri rozsiahlom odumretí tkaniva je v mnohých prípadoch nevyhnutná amputácia

Ako sa starať o nohy pri diabetickej neuropatii a syndróme diabetickej nohy

Riziko amputácie pri syndróme diabetickej nohy, a to až o viac ako 50 %, znižuje prevencia, včasná diagnostika a starostlivosť:

starostlivost o nohy pri cukrovke

Nohy si kontrolujte každý deň – sústreďte sa na drobné ranky či praskliny, ak spozorujete horšie hojacu sa ranu, čo najskôr vyhľadajte lekára
Nohám venujte zvýšenú starostlivosť – mali by ste si ich pravidelné krémovať, môžete používať aj pemzu alebo pilník, avšak opatrne
Buďte opatrní pri strihaní nechtov
Dodržiavajte prísnu hygienu – nohy si umývajte denne, každý deň si meňte aj ponožky
Po sprchovaní si nohy vždy dôkladne usušte, pozornosť venujte najmä priestorom medzi prstami
Ak sa na vašich nohách objavia kurie oká, miesta so stvrdnutou kožou atď., vyhľadajte pomoc profesionálneho pedikéra, ktorý praktizuje aj diabetickú pedikúru
Noste vhodnú obuv [12] – má byť ortopedická a dostatočne široká, ideálne sú šnurovacie topánky s cca 1 – 2 cm podpätkom, ktoré sú vyrobené z priedušného materiálu
Topánky noste správne – používajte ponožky (ideálne vlnené), pred obutím skontrolujte, či sa v topánkach nenachádzajú cudzie predmety (napr. kamienok), pri prvom „obutí“ nových topánok ich noste max. 2 hod
Nechoďte naboso, vonku ani doma
Nohy by ste nemali mať v prílišnom teple – teplá voda pri sprchovaní/kúpaní, používanie výhrevných podložiek atď.
Aspoň 5 min denne precvičujte jednoduché cviky [13] - otváranie a zatváranie prstov, uchopenia malých predmetov prstami, masírovanie nôh na valcovom predmete, krúženie v členkoch

V prípade, že vám bola diagnostikovaná diabetická neuropatia, zároveň však netrpíte diabetickou nohou, na chodidlách teda nemáte žiadne rany či vredy, mali by ste sa pravidelne venovať pohybu. Ideálnou formou pohybovej aktivity je chôdza na kratšie vzdialenosti (cca do 6 km). Pozor, nadmerné zaťažovanie nôh nie je vhodné (napr. celodenná túra, dlhodobá práca v stoji atď.). Starostlivosť o nohy pri diabetickej neuropatii je v ostatných smeroch rovnaká.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2018 diasamaritan.com