Hypoglykémia - Nízka hladina cukru v krvi

Hypoglykémia je stav, pri ktorom hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg/dl (3.9 mmol/L). Prečítajte si všetky potrebné informácie o nízkej hladine cukru v krvi.

Určite budete súhlasiť s tým, že pri cukrovke sa stretávame predovšetkým s hyperglykémiou (vysokým cukrom v krvi).

V určitých prípadoch však môže nastať presný opak, ktorý spôsobí, že hladina cukru v krvi je príliš nízka a tento stav je pomenovaný ako hypoglykémia.

Prečo na tom tak záleží?

Príčiny hypoglykémie

Hypoglykémia nastáva v prípade, pokiaľ hladina glukózy v krvi klesne na príliš nízku hodnotu.

Existuje niekoľko príčin, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu, ale ukázalo sa, že medzi hlavnou príčinou hypoglykémie patria rôzne lieky, ktoré môžu svojimi vedľajšími účinkami alebo nesprávnym dávkovaním znížiť glykémiu na príliš nízku úroveň.

Lieky

Ľuďom, ktorí majú cukrovku sú často predpisované rôzne lieky na regulovanie vysokej hladiny cukru v krvi a taktiež predovšetkým pri cukrovke prvého typu inzulín, ktorý si pacienti musia dávkovať v predpísaných množstvách počas dňa.

Niekedy sa však môže stať, že dávky sú príliš veľké a účinok inzulínu alebo iných liekov spôsobí nadmerný pokles glykémie.

Nadmerné dávky inzulínu či liekov je relatívny pojem a pokiaľ ste zmenili vašu diétu alebo aktívne začali športovať, tak sa môže stať, že dávky inzulínu na ktoré ste boli zvyknutý Vám bude musieť lekár upraviť vzhľadom na zmeny v stravovaní a väčšiu spotrebu glukózy.

Ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu sú taktiež tie, ktoré podporujú produkciu inzulínu, takže glukóza v krvi sa môže znížiť až pod zdravú hodnotu.

Ďalšie príčiny

Hypoglykémia sa môže prejaviť aj u ľudí, ktorí nemajú cukrovku a teda neberú dávky inzulínu alebo liekov na liečenie cukrovky. Ide predovšetkým o rôzne ochorenia, ktoré negatívne ovplyvňujú pankreas alebo obličky, ale taktiež rôzne iné ochorenia a faktory, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu.

Medzi tieto príčiny patria:

Ochorenie obličiek - Zhoršená funkcia obličiek môže spôsobiť hypoglykémiu jednak kvôli zhoršenej glukoneogenéze a taktiež kvôli pomalému vylučovaniu inzulínu z tela. Úlohou obličiek je z časti dodávať do tela glukózu prostredníctvom premeny nesacharidových zložiek na glukózu a pokiaľ je funkcia obličiek zhoršená, tak aj produkcia glukózy obličkami do krvi sa zníži a môže vzniknúť hypoglykémia.

Inzulinóm - Inzulinóm je nádor, ktorý spôsobuje nadmernú produkciu inzulínu. To môže viesť k hypoglykémii a k problémom, ktoré súvisia s nízkou hladinou cukru.

Alkohol - Nadmerné alebo časte pitie alkoholu môže narušiť produkciu glukózy pečenou a spôsobiť nízku hladinu cukru v krvi.

Addisonova choroba - Pri Addisonovej chorobe dochádza k nedostatočnej tvorbe kortizolu a aldosterónu nadobličkami, čo môže zapríčiniť zhoršenie premeny živín na glukózu a spôsobiť hypoglykémiu.

Hepatitída - Pri hepatitíde dochádza k zápalu pečene a môže nastať výrazné obmedzenie uvoľňovania glukózy do krvi.

Nadmerná fyzická aktivita - Pri dlhodobej a namáhavej fyzickej aktivite sa môžu dočasne vyčerpať zásoby glykogénu vo svaloch a v pečeni a môže sa dočasne objaviť hypoglykémia.

Príznaky hypoglykémie

Hypoglykémia nastane v prípade, že hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg/dl. Pri tomto stave mozog vyšle signál, že je najvyšší čas doplniť sacharidy.

Pokiaľ sa však človek nemá možnosť zrovna najesť a hladina glukózy v krvi je nízka po dlhú dobu, môžu sa prejaviť nepríjemné príznaky hypoglykémie.

Niektoré vážnejšie príznaky sa môžu prejaviť až vtedy, pokiaľ hladina klesne pod kritickú úroveň, ktorá je približne 50 mg/dl.

Príznaky hypoglykémie sú nasledovné:

 • Nepravidelný srdcový rytmus (Arytmia)
 • Únava
 • Bledá pokožka
 • Triaška
 • Úzkosť
 • Potenie
 • Hlad
 • Závraty
 • Brnenie/mravenčenie okolo úst

 

Ak hladina klesne pod 50 mg/dl, tak sa môžu objaviť ešte horšie príznaky ako napríklad:

 • Problémy so sústredením
 • Zmätenosť
 • Poruchy zraku
 • Poruchy reči
 • Strata vedomia alebo kóma

Aj keď je nízka hladina cukru v krvi nebezpečný stav, v niektorých prípadoch človek nemusí pociťovať žiadne príznaky.

Diagnostika a hodnoty hypoglykémie

Pokiaľ sa u Vás prejavil niektorý z príznakov hypoglykémie alebo dokonca zažívate niekoľko príznakov súčasne a to pravideľne, je dôležité odmerať si hladinu cukru v krvi, aby ste sa uistili v tom, že sú príznaky spôsobené hypoglykémiou a nie iným zdravotným problémom.

Ak nemáte glukomer, tak jediná možnosť ako si glykémiu odmerať je ísť za lekárom, ktorý Vám môže aj odporučiť kúpu glukomeru a zároveň Vám upraviť dávky liekov a inzulínu, pokiaľ sú príčinou hypoglykémie.

Niekedy sa môže hypoglykémia objaviť aj u ľudí, ktorí nemajú cukrovku a v tom prípade lekár nemusí mať prehľad o vašom zdravotnom stave.

Je teda nutné, aby sa lekár dozvedel viac o vašom zdravotnom stave vrátane vašej diéty, histórie ochorení prípadne toho, aké lieky užívate.

Ak neužívate žiadne lieky a inzulín resp. nemáte cukrovku, tak môže lekár vykonať diagnostickú skúšku tzv. Whippleovú triádu, ktorá slúži na diagnostikovanie hypoglykémie.

Whippleova triáda sa skladá z nasledovných postupov:

Zistenie príznakov hypoglykémie - Váš lekár môže použiť rôzne metódy, ktorými sa Vám zníži cukor v krvi ako napríklad hladovanie, aby zistil, aké príznaky sa u Vás prejavia.

Zmeranie hladiny cukru v krvi - Následne Vám lekár zmeria hladinu cukru v krvi.

Zvýšenie hladiny cukru v krvi - Váš lekár bude chcieť zistiť, či príznaky hypoglykémie odoznejú po tom, čo sa vaša glykémia zvýši.

 

Váš lekár vám diagnostikuje hypoglykémiu pokiaľ hladina glukózy v krvi klesne pod 70 mg/dl (3.9 mmol/L). Taktiež Vám môže odporučiť kúpu glukomeru a jednotlivé intervaly merania počas dňa, aby ste si mohli kontrolovať glykémiu doma.

Hypoglykemický šok

Hypoglykemický šok je stav, pri ktorom v dôsledku nízkej hladiny cukru v krvi človek upadne do bezvedomia a v 3-4% spôsobuje u diabetikov smrť.

Strata vedomia v dôsledku hypoglykémie zvyčajne nastáva, pokiaľ hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/L. Takto nízka hladina spôsobí narušenie funkcií mozgu a následne stratu vedomia.

Prečo hypoglykémia môže spôsobiť stratu vedomia?

Glukóza je dôležitou živinou pre správne fungovanie organizmu a to platí taktiež pre mozog.

Mozog využije približne 25% glukózy nachádzajúcej sa v krvi a to znamená, že je pre správne fungovanie mozgu glukóza nevyhnutnou živinou.

Za normálnych okolností hladina cukru v krvi kolíše v určitých (normálnych) medziach, ktoré pre človeka nie sú kriticky nebezpečné.

Diabetici však často používajú lieky a dávky inzulínu na "umelé" zníženie cukru v krvi a v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že vznikne veľký nepomer medzi množstvom inzulínu a množstvom glukózy v krvi.

Pokiaľ je inzulínu nadmerné množstvo, ktoré presahuje potreby organizmu prirodzene znížiť glykémiu, môže sa znížiť glykémia pod nebezpečnú úroveň.

V prípade, že je z určitých dôvodov hladina glukózy dlhodobo znížená, telo si za normálnych okolností začne vyrábať glukózu z nesacharidových zložiek alebo začne využívať energiu z ketónov.

Energia z ketónov však nie je ideálnym zdrojom pre správnu funkciu mozgu a ketóny nespĺňajú všetky jeho metabolické požiadavky narozdiel od glukózy.

Organizmus sa ďalej bráni proti nízkej hladine cukru v krvi produkovaním glukagónu, vďaka ktorému sa v dôsledku glukogeonézy a glykogenolýzy zvýši hladina cukru v krvi.

Vysoké množstvo inzulínu v krvi, ktoré je časté u ľudí s cukrovkou 1. typu však zabraňuje uvoľňovaniu glukagónu a v tom prípade sa nemá telo pred hypoglykémiou ako brániť.

Príčiny vzniku hypoglykemického šoku

Príliš veľké dávky inzuínu alebo liekov nie sú jedinými príčinami, ktoré môžu spôsobiť hypoglykemický šok.

Medzi ďalšie príčiny patria nasledovné:

 • Dlhodobé hladovanie.
 • Kombinácia nadmernej fyzickej aktivity, vysokých dávok inzulínu alebo liekov na zníženie cukru v krvi a/alebo hladovania.
 • Pravideľné pitie alkoholu.
 • Použitie nesprávneho typu inzulínu alebo jeho nesprávnej aplikácie - napríklad podanie injekcie intramuskulárne namiesto subkutánneho podania.
 • Inzulinóm - Nádor produkujúci inzulín.
 • Autonómna neuropatia - Človek s autonómnou neuropatiou nepociťuje príznaky hypoglykémie.
 • Poškodenie pečene - Pri vážnych ochoreniach pečene môže dôjsť k narušeniu glukoneogenézy, čo môže ľahko spôsobiť hypoglykémiu.
 • Addisonová choroba - Pri Addisonovej chorobe dochádza k extrémnej citlivosti na inzulín a hladina cukru v krvi môže v tomto prípade klesnúť nebezpečne nízko.

Hypoglykémia u novorodencov a detí

Hypoglykémia sa u detí vyskytuje omnoho častejšie ako u dospelých. Nasvedčuje tomu to, že cukrovka 1. typu sa väčšinou vyskytne v mladom veku a práve pri cukrovke prvého typu sa stretávajú ľudia s hypoglykémiou najčastejšie.

Vo všeobecnosti sa diagnostikuje hypoglykémia, pokiaľ hladina cukru v krvi klesne pod 70 mg/dl.

U malých detí alebo novorodencov sú hodnoty mierne odlišné, takže podľa toho je nutné prispôsobiť aj ďalšie úkony a udržiavať hladinu v zdravých medziach.

Hodnoty hypoglykémie u detí sú nasledovné:

 • Novorodenci - U novorodencov sa za hypoglykémiu považuje hodnota hladiny cukru v krvi nižšia ako 40 mg/dl (2,7mmol/L)
 • Kojenci a deti - U kojencov a starších detí sa za hypoglykémiu považuje hodnota cukru v krvi nižšia ako 55 mg/dl (3 mmol/L)

Čo spôsobuje hypoglykémiu u detí?

Za najčastejšiu príčinu hypoglykémie je považovaná cukrovka 1. typu resp. s ňou spojené nevhodné dávky inzulínu a liekov. Sú to teda príčiny, ktoré sú častým spúšťačom hypoglykémie aj u dospelých.

Medzi ďalšie príčiny hypoglykémie u detí patria:

 • Vynechanie jedla alebo nedostatok jedla voči dávkam inzulínu
 • Hnačka a zvracanie
 • Infekcia alebo zranenie
 • Celiakia alebo problémy s nadobličkami
 • Vrodené metabolické poruchy spracovania sacharidov
 • Náročné cvičenie
 • Inzulinóm
 • Hyperinzulinizmus

Aké sú príznaky hypoglykémie u detí?

Medzi najbežnejšie príznaky hypoglykémie u detí patria nasledovné:

 • Triaška
 • Závrate
 • Potenie
 • Hlad
 • Bolesť hlavy
 • Bledá farba pokožky
 • Náladovosť, zmeny správania alebo bezdôvodný plač
 • Problémy so sústredením
 • Nezrozumiteľná reč
 • Tŕpnutie okolo úst

Niektoré z týchto príznakov samozrejme nemusia znamenať, že vaše dieťa má hypoglykémiu, ale je vždy dobré sa uistiť a neignorovať tieto príznaky, pretože príliš veľký pokles hladiny cukru v krvi by mohol viesť k strate vedomia.

Liečba Hypoglykémie a Prvá Pomoc

Liečba hypoglykémia sa môže skladať z dvoch hlavných častí:

 1. Okamžité zvýšenie hladiny glukózy v krvi
 2. Liečenie príčiny hypoglykémie

V prvom bode ide o krátkodobé ale nevyhnutné optimalizovanie glykémie a tým odvrátenie hrozieb, ktoré sú s hypoglykémiou spojené. V druhom kroku sa detailne skúma, čo hypoglykémiu spôsobilo.

Pokiaľ máte cukrovku, tak je pravdepodobné, že Vám lekár o postupe v prípade hypoglykémie už povedal. Tento postup sa skladá z niekoľkých bodov:

 1. Hneď, ako sa hypoglykémia prejaví, tak by ste mali skonzumovať 15-20g glukózy alebo iných rýchlo vstrebateľných sacharidov.
 2. Odmerajte si hladinu cukru v krvi približne po 15 minútach od zjedenia rýchlych cukrov.
 3. Pokiaľ je nameraná hladina nižšia ako 70 mg/dl, pokračujte zjedením ďalších 15-20g rýchlo vstrebateľných sacharidov.
 4. Po tom, čo sa hladina vráti nad hodnotu 70 mg/dl, zjedzte malé jedlo, vďaka ktorému organizmus doplní glykogénové zásoby a ktoré Vám pomôže vyvarovať sa ďalšiemu poklesu hladiny cukru v najbližších hodinách.

Ak nastane hypoglykemický šok a osoba stratí vedomie, tak žiadne orálne podávanie glukózy sa neodporúča. V tom prípade je potrebné zvýšiť glykémiu pomocou glukagónovej injekcie, ktorá je súčasťou glukagónového setu používaného pri naliehavých prípadoch.

Kompletný návod na aplikáciu glukagónovej injekcie nájdete v balení glukagónového setu.

Liečba príčiny hypoglykémie

Pokiaľ sa u Vás prejavila hypoglykémia z doposiaľ nezistených príčin, tak nestačí iba aplikovať hore uvedený postup, ale je nutné hľadať príčinu, ktorá spôsobuje pokles hladiny cukru v krvi.

Časté príčiny hypoglykémie sme si už v tomto článku vymenovali a každá z týchto príčin si môže vyžadovať individuálny prístup k liečbe. Liečba ihneď nemusí znamenať chirurgický zákrok alebo ďalšie lieky.

Musíte ale identifikovať, čo bolo spúšťačom hypoglykémie a v tom Vám pomôže jednak rekapitulácia dňa resp. aké dávky inzulínu alebo liekov ste v priebehu dňa použili, akú aktivitu ste v priebehu dňa vykonávali a taktiež akú ste mali stravu.

Spíšte si na papier všetko a navštívte lekára, ktorý vám môže upraviť dávky inzulínu a liekov v závislosti na vašom stravovacom a pohybovom režime.

Lekár Vám môže tiež vypracovať stravovací plán a odporučiť pravideľné monitorovanie glykémie.

Čo ak nemáte cukrovku?

Pokiaľ nemáte cukrovku a neberiete žiadne lieky či inzulín, potom je nutné hľadať príčinu inde. Lekár sa Vás bude pýtať veľa otázok, aby zistil, čo viedlo k nízkej hladine cukru v krvi.

Môže Vám taktiež vykonať krvné testy, z ktorých sa bude skúmať hladina inzulínu a glukózy v krvi.

Pokiaľ sa zistí vysoká hladina inzulínu a nízka hladina glukózy v krvi, môže to značiť, že máte nádor na pankrease resp. inzulinóm. V tom prípade sa musí vykonať chirurgické odstránenie tumoru a niekedy taktiež časti pankreasu.

Inzulinóm je však vzácny nádor a pravdepodobne bude príčina hypoglykémie menej vážna.

Prevencia

Na prevenciu pred vznikom hypoglykémie si osvojte niekoľko dôležitých pravidiel:

Nevynechávajte jedlo - Pokiaľ Vám lekár nariadil užívať inzulín alebo iné lieky na cukrovku, tak tieto dávky môžu spôsobiť hypoglykémiu v prípade hladovania alebo vynechávania jedla.

Sledujte si vašu glykémiu - pravideľné monitorovanie hladiny cukru v krvi Vám pomôže mať jasný prehľad o tom, ako vplývajú lieky, strava a ďalšie faktory na vašu glykémiu.

Dodržujte dávky liekov a inzulínu - Neznižujte alebo nezvyšujte dávky liekov a inzulínu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Pokiaľ máte pocit, že príčinou hypoglykémiu sú lieky alebo inzulín, oznámte to lekárovi, ktorí Vám lieky a dávky inzulínu môže upraviť na základe stravovania a dennej aktivity.

Nevynechávajte lieky a dávky inzulínu - Neberte cukrovku na ľahkú váhu a dodržiavajte jednotlivé intervaly užívania liekov.

Majte pripravených 15-20g glukózy v naliehavých prípadoch - Ak niekde cestujete, tak netreba brať nič na náhodu. Majte pri sebe 15-20g glukózy v prípade, že sa u Vás prejavia vážne príznaky hypoglykémie.

Nepite alkohol nalačno - Pokiaľ si plánujete dať alkoholický drink, tak nikdy na prázdny žalúdok. Pred pitím alkoholu by ste sa mali vždy najprv najesť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2018 diasamaritan.com