Prediabetes – Príznaky, diagnostika a možnosti liečby

Prediabetes alebo tiež predcukrovka je stav, pri ktorom je hladina glukózy v krvi zvýšená, ale nie až natoľko, aby bolo možné diagnostikovať cukrovku. Negatívny dopad vysokej glykémie na zdravie sa pomaly ale isto bude stupňovať v prípade, že prediabetes nebudete liečiť.

Prediabetes alebo tiež predcukrovka je stav, pri ktorom je hladina glukózy v krvi zvýšená, ale nie až natoľko, aby bolo možné diagnostikovať cukrovku.

Vo všeobecnosti je predcukrovka diagnostikovaná náhodne, pretože často človek pri mierne zvýšenej glykémií nepociťuje žiadne príznaky.

Pokiaľ si uvedomíme fakt, že cukrovku má na slovensku približne 400 000 ľudí, tak je vysoko pravdepodobné, že ďalších veľa tisíc ľudí má prediabetes a to bez toho, aby o tom ľudia vôbec tušili.

Prediabetes je posledným štádiom pred vznikom cukrovky a liečba je omnoho jednoduchšia práve vtedy, pokiaľ sa s ňou začne ešte pred vznikom cukrovky.

Negatívny dopad vysokej glykémie na zdravie sa pomaly ale isto bude stupňovať v prípade, že prediabetes nebudete liečiť.

Pokiaľ pomocou niektorých testov na cukrovku zistíte, že vaša glykémia je trvalo na úrovni od 100 do 126 mg/dl resp. 5,6 až 7 mmol/L, mali by ste ihneď začať hľadať príčinu, ktorá je často v nezdravej strave a v trvale veľkom príjme kalórií.

Postupom času organizmus začne produkovať menej inzulínu alebo bunky na inzulín nereagujú správne, čím vzniká inzulínová rezistencia a hladina glukózy v krvi začne stúpať.

 

Diagnostika a hodnoty pri prediabetes

Váš lekár môže zvýšenú hladinu glukózy zistiť náhodne pri bežnej prehliadke pri ktorej vám odoberie vzorku krvi na skúmanie. Po zistení, že vaša glykémia je neobvykle vysoká Vám môže lekár stanoviť termín na niektorý z testov používaných na diagnostikovanie cukrovky.

Americká diabetická asociácia odporúča ľuďom vo veku od 45 rokov pravideľné meranie glukózy v krvi trikrát do roka alebo skôr v prípade, že má človek nadváhu a ďalšie rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť vznik cukrovky.

Na zistenie prediabetes resp. vysokej glykémie Vám lekár môže vykonať niektorý (alebo viac) zo štyroch krvných testov.

Test hladiny glukózy nalačno - Odber krvi sa vykonáva nalačno po 8 hodinovom pôste. Po tom, čo budú známe hodnoty glykémie Vám môže byť diagnostikovaný prediabetes alebo vás môže lekár objednať ešte na niektorý z ďalších testov.

Hodnoty glykémie pri teste nalačno budú odpovedať trom možným stavom:

 • Glykémia nalačno je v norme pokiaľ bude znázorňovať hodnotu 70 až <100 mg/dl (3,9 - <5,5  mmol/L)
 • Za prediabetes sa považujú hodnoty nalačno v rozmedzí 100 až 125 mg/dl (5,5 - 6,9  mmol/L)
 • Cukrovka Vám môže byť diagnostikovaná v prípade, že vaše hodnoty cukru v krvi nalačno budú nad 126mg/dl (>6,9)

Orálny glukózový tolerančný test  - Pri OGTT Vám bude taktiež odobratá vzorka krvi ráno nalačno po 8 hodinovom pôste z ktorej sa zistí glykémia nalačno. Následne Vám bude glykémia zmeraná znova za dve hodiny po vypití glukózového roztoku s obsahom 75g glukózy.

Rozsah hodnôt pri OGTT po dvoch hodinách od vypitia glukózového roztoku je nasledovný:

 • Hladina glukózy v krvi pri OGTT je považovaná za normálnu, pokiaľ sú vaše hodnoty v rozmedzí 140 mg/dL (7.8 mmol/L)
 • Prediabetes Vám bude diagnostikovaný v prípade, že hodnoty budú v rozmedzí 140 mg/dL až 199 mg/dL (7.8 and 11 mmol/L)
 • V prípade hodnôt 200 mg/dL (11.1 mmol/L) alebo väčších Vám môže byť diagnostikovaná cukrovka

Test glykovaného hemoglobínu - Tento test tiež nazývaný ako HbA1c test slúži na zistenie priemernej glykémie za posledné 2-3 mesiace. Jedná sa o presnú metódu diagnostikovania cukrovky alebo predcukrovky. Narozdiel od predošlých diagnostických metód nie je potrebné pred HbA1c testom dodržať 8 hodinový pôst.

Hodnoty gykémie, ktoré vyjadrujú zdravotný stav človeka sú nasledovné:

 • Za normálny stav sa považuje, ak je hodnota A1c menej ako 5,7%
 • Prediabetes Vám bude diagnostikovaný v prípade hodnôt A1c 5,7% až 6,4%
 • Cukrovka Vám bude diagnostikovaná ak je hodnota A1c 6,5% alebo viac

 

Príznaky prediabetes

Príznaky predcukrovky väčšinou človek vôbec nepociťuje. Pokiaľ však prediabetes nebudete liečiť, tak je pravdepodobné, že hladina cukru v krvi sa bude neustále zvyšovať a postupom času Vám môže byť diagnostikovaná cukrovka.

V neskorších štádiách teda môžete pociťovať tieto príznaky:

 • Neustály smäd - Vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť, že obličky nestíhajú absorbovať prebytočnú glukózu, ktorej sa telo potom snaží zbaviť cez moč, čo môže spôsobiť vznik dehydratácie
 • Únava - Hyperglykémia má výrazný vplyv na únavu organizmu
 • Rozmazané videnie - Hyperglykémia môže poškodiť cievy sietnice a únik krvi do sklovca
 • Zlé hojenie rán - V dôsledku hyperglykémie a ďalších príčin ako je vysoká hladina LDL cholesterolu môže byť zhoršená cirkulácia krvi a s ňou aj cirkulácia červených krviniek, čo spôsobí, že živiny sa ťažšie dostanú k ranám a tým sa spomalí rýchlosť hojenia.
 • Časté močenie - Nadbytočná glukóza v krvi spôsobí, že organizmus sa bude snažiť vylúčiť glukózu cez moč, čo spôsobí tiež dehydratáciu a neustály smäd

V niektorých prípadoch sa v dôsledku inzulínovej rezistencie môžu u človeka vyvinúť ochorenia ako syndróm polycystických vaječníkov alebo Akantóza (acanthosis nigricans).

Syndróm polycystických vaječníkov sa týka žien a príznaky tohto ochorenia sú:

 • Nepravideľný menštruačný cyklus - Nepravideľná menštruácia môže súvisieť s inzulínovou rezistenciou a progresiou vzniku cukrovky.
 • Zvýšené ochlpenie - Nárast produkcie mužských hormónov androgénov (testosterónu a ďalších hormónov) môže mať za následok zvýšenie ochlpenia.
 • Akné - V súvislosti s nárastom produkcie mužských hormónov môže byť vaša pokožka mastnejšia než obvykle, čo zvýši pravdepodobnosť tvorby akné.
 • Bolesti hlavy - Hormonálne zmeny môžu u niektorých žien vyvolať bolesti hlavy.
 • Priberanie - Vysoká hladina glukózy v krvi a zhoršené využitie inzulínu môžu mať za následok priberanie na váhe. Odhaduje sa, že až 80% žien, ktoré majú syndróm polycystických vaječníkov je obéznych.
 • Abnormálne krvácanie - Z dôvodu zhrubnutia výstelky maternice môžu niektoré ženy zažívať pri menštruácií silnejšie krvácanie než obvykle.

Pokiaľ na svojom tele spozorujete tmavé škrvny, môže sa jednať o pigmentové ochorenie nazývané ako akantóza. Tieto tmavé škrvny sa väčšinou objavujú na nasledovných miestach:

 • Zadná strana krku
 • Podpazušie
 • Kolená
 • Triesla
 • Dlane
 • Lakte
 • Chodidlá
 • Pery

 

Čo zapríčiňuje vznik prediabetes (predcukrovky)?

Glukóza slúži ako palivo pre organizmus a vďaka inzulínu je dopravená z krvi do buniek, kde sa môže ďalej využiť na energiu.

Za normálnych okolností je dočasné zvýšenie glykémie bežnou súčasťou metabolizmu glukózy a inzulín, ktorý vyprodukuje pankreas sa postará o to, aby sa táto dočasne vysoká hladina glukózy postupne zase znížila.

V prípade, že bunky na inzulín nereagujú správne a stávajú sa na účinky inzulínu viac odolné, potom množstvo vyplaveného inzulínu, ktoré za normálnych okolností stačilo na absorbciu určitého množstva glukózy do buniek už nestačí a telo potrebuje na absorbciu glukózy odrazu viac inzulínu.

Tento stav sa môže postupom času stále viac zhoršovať až nastane inzulínová rezistencia, ktorá spôsobuje vysokú hladinu glukózy v krvi.

Prediabetes je silno spájaný práve s inzulínovou rezistenciou a/alebo nedostatočnou sekréciou inzulínu, čo sú stavy, ktoré sú vo väčšine prípadoch spôsobené dôsledkom nadváhy, obezity alebo genetických faktorov.

Existujú mnohé rizikové faktory, ktoré majú významný vplyv na vznik inzulínovej rezistencie alebo zhoršenie sekrécie inzulínu.

Medzi najznámenšie rizikové faktory vzniku prediabetes patria:

Nadváha a obezita - Vysoké percento podkožného a viscerálneho tuku patrí medzi hlavné príčiny vzniku inzulínovej rezistencie. Predovšetkým tuk v oblasti brucha a okolo pečene a pankreasu výrazne zhoršuje metabolizmus glukózy a vedie ku vzniku cukrovky.

Zlé stravovanie - Dlhodobé jedenie spracovaných potravín s veľkým obsahom nasýtených tukov a rýchlo stráviteľných cukrov je spájané so zvýšeným rizikom vzniku inzulínovej rezistencie a prediabetes.

Dedičnosť - Riziko vzniku prediabetes sa zvyšuje v prípade, ak mali vaši rodičia alebo príbuzný cukrovku 2. typu.

Nedostatok pohybu - Sedavý životný štýl výrazne napomáha ku vzniku inzulínovej rezistencie a predcukrovky. Je dokázané, že aktívny pohyb aspoň 3x do týždňa pomáha pri zlepšení inzulínovej citlivosti, zlepšuje využitie glukózy na energiu a tým znižuje pravdepodobnosť vzniku ochorení súvisiacich s vysokou glykémiou.

Vek - Zo zvyšujúcim sa vekom riziko vzniku prediabetes a cukrovky 2. typu nerastá. Obdobie od 45 roku života je najviac kritické a u mnohých ľudí sa vyvinie prediabetes práve v tomto období.

Spánok - Nedostatočný alebo plytký spánok zapríčinený poruchami spánku alebo pracovnými zmenami môže zvýšiť riziko vzniku prediabetes a inzulínovej rezistencie.

Tehotenská cukrovka - V prípade, že ste počas tehotenstva mali gestačný diabetes, tak je vaše telo aj vaše dieťa náchylnejšie na vznik prediabetes a cukrovky 2. typu.

Príbuzné ochorenia - Rôzne zdravotné komplikácie ako napríklad vysoká hladina LDL cholesterolu a triglyceridov, nízka hladina HDL cholesterolu a vysoký krvný tlak výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že budete mať problémy taktiež s inzulínovou rezistenciou a predcukrovkou. To platí ešte o to viac, pokiaľ máte kombináciu všetkých týchto zdravotných problémov. Táto kombinácia sa tiež označuje ako metabolický syndróm.

 

Ako liečiť prediabetes a zabrániť vzniku cukrovky 2. typu?

Zhoršená glukózová tolerancia je prvým náznakom toho, že by ste mali urobiť niektoré opatrenia proti postupnému zhoršovaniu zdravotného stavu a vzniku cukrovky 2. typu.

Poďla medzinárodného zdravotného inštitútu má približne 34% dospelých ľudí prediabetes a pokiaľ sa toto ochorenie nebude liečiť, tak u 37% ľudí s predcukrovkou sa môže vyvinúť cukrovka 2. typu v nasledujúcich 4 rokov.

Našťastie je v dnešnej dobe vykonaných mnoho praktických štúdií, ktoré potvrdzujú fakt, že prediabetes a ďalšie príbuzné ochorenia môžu byť úspešne liečené vďaka zmenám v stravovaní a životnom štýle.

Už 7% zníženie hmotnosti vo forme tuku (podkožného a viscerálneho) a 150 minút aktívneho pohybu týždenne môže podľa štúdie znížiť riziko vzniku cukrovky o 58%. [1]

Je preto vysoko pravdepodobné, že rozumne navrhnutý stravovací plán a fyzická aktivita Vám pomôže zlepšiť využitie glukózy a tým zabrániť alebo oddialiť mnohé zdravotné komplikácie vrátane prediabetes a cukrovky 2. typu.

Ďalšia zaujímavá štúdia, pri ktorej účastníci so zhoršenou glukózovou toleranciou a nadváhou schudli v priemere 1,81% hmotnosti a obvod pása sa im zmenšil o viac ako 3cm majú dvojnásobne väčšiu šancu zbaviť sa prediabetes a tým pádom nižšiu šancu vzniku cukrovky narozdiel od účastníkov, ktorí si hmotnosť udržali rovnakú alebo ešte dokonca pribrali. [2]

 

Tipy na prevenciu vzniku prediabetes

Diéta a zmeny v stravovaní, ktoré môžete aplikovať ešte dnes sú vhodné bez ohľadu na to, či je vaša glykémia v norme alebo máte prediabetes či cukrovku.

 • Jedzte ovocie a zeleninu - Jedenie ovocia a zeleniny je asociované so znížením oxidačného stresu a to vďaka antioxidantom, ktoré sa viažu na voľné radikály a tým inhibitujú ich škodlivý efekt na organizmus. Mnohé druhy ovocia a zeleniny sú taktiež bohaté na vlákninu, ktorá pomáha spomaliť absorbovanie glukózy a tým zabráni prudkému nárastu glykémie.
 • Jedzte viac vlákniny - Jednou z hlavných výhod vlákniny je jej schopnosť spomaliť uvoľňovanie glukózy do krvi, čo znamená, že stráviteľné sacharidy v strave, ktorá obsahuje navyše aj vlákninu (vláknina je taktiež typ sacharidov) nespôsobia prudké zvýšenie glykémie. Vedecký výbor pre výživu (SACN) na základe veku doporučuje prijať denne nasledovné množstvá vlákniny:
2-5 rokov – 15g denne
5-11 rokov – 20g denne
11-16 – 25g denne
16 a viac rokov – 30g denne
 • Jedzte viac rýb - Americká diabetická asociácia odporúča diabetikom začleniť do stravy rybie mäso 2-3x do týždňa. Jedná sa predovšetkým o ryby s vyšším obsahom zdraviu prospešných tukov omega-3 mastných kyselín resp. EPA a DHA mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ktoré priaznivo vplývajú na inzulínovú citlivosť, redukujú riziko vzniku srdcových ochorení a mnohých zápalových procesov.
 • Majte aktívny pohyb - Pravideľný pohyb zlepšuje využitie glukózy zo stravy na energiu, zvyšuje energetický výdaj, zlepšuje citlivosť buniek na inzulín a výrazne redukuje riziko vzniku mnohých ochorení vrátane prediabetes.
 • Zredukujte množstvo spracovaného mäsa - Spracované mäso sa podľa Harvardovej univerzity spája s 19% nárastom rizika vzniku cukrovky a 42% nárastom rizika vzniku srdcových ochorení. [3] Spracované mäso, ako napríklad slanina a mnohé údené mäsové výrobky obsahujú omnoho väčšie množstvo toxických zlúčenín ako nitrozamíny, ktoré poškodzujú beta bunky pankreasu a spôsobujú mnohé zápalové procesy vrátane oxidačného stresu, ktorý vedie ku vzniku cukrovky.
 • Pozor na množstvo alkoholu - Alkohol obsahuje na 1g až 7 Kcal, takže po tuku má alkohol najviac kalórií zo všetkých makronutrientov (bielkoviny, sacharidy, tuky). Tento fakt znamená nie len to, že môže ľahko spôsobiť priberanie na váhe, ale jeho nadmerná konzumácia je spájaná so zvýšeným rizikom vzniku prediabetes a zhoršenou glukózovou toleranciou.

 

Lieky používané pri prediabetes

Na základe vážnosti vášho zdravotného stavu a iných faktorov lekár rozhodne, či je potrebné na liečbu prediabetes predpísať lieky, ktoré by mohli pomôcť pri zlepšení inzulínovej citlivosti a v konečnom dôsledku znížiť vysokú glykému.

Odporúčanie užívať Biguanidy (Metformin) pri zhoršenej glukózovej tolerancií nie je schválené federálnym úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Metformín patrí do triedy antidiabetík a znižuje množstvo glukózy tvorenej v pečeni a zlepšuje inzulínovú citlivosť.

V roku 2008 však prišla s odporúčaním užívať Metformín Americká diabetická asociácia a to pre ľudí s prediabetes mladších ako 60 rokov s vysokou pravdepodobnosťou vzniku cukrovky alebo pre tých, ktorí majú BMI väčšie ako 35 kg/m2 a pre ženy, ktoré v minulosti mali tehotenskú cukrovku.

Napriek tomu, že prediabetes resp. zhoršená glukózová tolerancia je často vyskytujúcim sa problémom, metformín bol podľa 3- ročnej štúdie predpísaný iba 3,7% pacientom, ktorí mali prediabetes. [4]

Antidiabetík na liečbu prediabetes a cukrovky všeobecne je okrem metformínu viac druhov. Medzi ďalšie antidiabetiká, u ktorých sa preukázal pozitívny efekt na zabránenie alebo oddialenie konverzie prediabetes na cukrovku patria tiazolidíndióny, inhibítory α-glukozidázy a inzulín s dlhodobým účinkom.

Metformín patrí zatiaľ stále medzi najpopulárnejšie antidiabetikum vďaka jeho nízkej cene a množstve štúdií, ktoré potvrdzujú jeho efektívnosť a relatívne bezrizikové užívanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© 2018 diasamaritan.com